Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Slobodanu Vasiljeviću vraćeno što mu je nekad davno oteto

altDana 15. marta 2012. godine Općinski sud Visoko na osnovu Odluke Vrhovnog suda FBiH, a na dijelu parkovne površine JU Dom zdravlja sa poliklinikom Visoko izvršio je uviđaj na licu mjesta i obilježio granične linije na parceli KČ 1455/10 u korist predlagatelja Vasiljević Slobodana iz Visokog. Poslije izvršenog mjerenja granične linije navedene parcele obilježene su željeznim šipkama, kao posjed predlagača Vasiljević Slobodana.