Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Udruženje invalida grada Visoko održalo sjednicu

altU Velikoj sali Općine Visoko Udruženje invalida je održalo svoju redovnu sjednicu na kojoj se raspravljalo o  aktivnostima u protekloj 2011. godini i napravljen je plan za tekuću 2012. godinu. Predsjednik Udruženja je zadovoljan postignutim uspjehom u 2011. godini, a ove godine planiraju uvesti neke nove programe. Cilj sjednica Udruženja jeste da sagleda realno problematiku svojih članova te tako nastoji da popravi njihov položaj. “Udruženje redovno na sjednicama Skupštine i Odbora razmatra cjelokupnu problematiku ljudi prve i druge stope invalidnosti, a preko svojih predstavnika i na sjednicama Vlade kantona Bosne i Hercegovine”. U mnogim situacijama reaguju ako su ugrožena prava invalida. Na sastanku Upravnog odbora održanom 12. aprila prošle godine ustanovljen je težak položaj invalida; istog dana je održana i Skupština gdje je također ustanovljen težak položaj invalida. Operativni plan rada za 2012. godinu nastavlja sa podnošenjem izvještaja i pripremanjem novih akata za usvajanje. Nadaju se da će i ove godine uspješno obavljati svoje redovne zadatke kao i prethodne godine.