Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Građani ocjenjuju rad vlasti!

altKako bi unaprijedili odgovornost i efikasnost lokalnih vlasti u Visokom u pružanju javnih usluga i zadovoljenju stvarnih potreba građana, Udruženje „Damar omladine” realizuje projekat  „Monitoring javnih usluga na lokalnom nivou – građani i lokalna vlast zajedno do boljih usluga”, a koji finansira Fond otvoreno društvo BiH. U aktivnosti projekta uključeno je više od 75 nevladinih organizacija i neformalnih grupa kroz učešće u forumima, kampanji javnog zagovaranja i drugim aktivnostima projekta.

Projektom je planirano ispitivanje stepena zadovoljstva građana kvalitetom i dostupnošću javnih usluga na lokalnom nivou u 25 bh. općina. Ovo ispitivanje će se izvršiti prema metodologiji „PULS”, posebno razvijenoj za ove namjene.

Koliko su građani zadovoljni vodosnabdjevanjem, komunalnom higijenom, koletivnim grijanjem, javnim prevozom, održavanjem lokalnih ulica i puteva, dostupnošću predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja, dostupnošću i kvalitetom zdravstvene zaštite – samo su neka od pitanja koja će anketari Udruženja „Damar omladine” postavljati građanima u svim mjesnim zajednicama na području općine Visoko. Ocjenama od 1 do 5 građani će moći da izraze stepen (ne)zadovoljstva kvalitetom i dostupnošću javnih usluga na lokalnom nivou. Anketiranje će trajati od 03. do 30. aprila 2012. godine.

Istovremeno, u saradnji sa partnerskim organizacijama civilnog društva isto anketiranje provest će se i u općinama/opštinama/gradovima: Tuzla, Živinice, Srebrenik, Teslić, Prijedor, Bosanska Krupa, Travnik, Sarajevo, Zenica, Zvornik i Brčko Distrikt.

Nakon završetka anketiranja u bh. gradovima i analize rezultati ispitivanja će biti prezentirani javnosti i donosiocima odluka sa ciljem unapređenja procesa kreiranja javnih politika na lokalnom nivou usmjerenih na poboljšanje kvaliteta života građana. Predstavnici viših nivoa vlasti (Skupština i Vlada Kantona u Federaciji i ministarstava u Vladi RS) bit će pozvani da se uključe u rad javnih foruma, tribina i panela/okruglih stolova koji su planirani projektnim aktivnostima.

Edin Islamović

Nejra Tatar

Koordinatori projekta