Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Akcija dobrovoljnog darivanja krvi

altU saradnji sa Federalnim zavodom za transfuziologiju, u Preventu je ove sedmice organizovana akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Prijavljeno je ukupno 100 uposlenika sa lokacija Goruša i Topuzovo Polje koji  na ovaj način žele pomoći bolesnicima i povrjeđenim osobama. Danas u Bosni i Hercegovini postoji 20 transfuzioloških centara. Zavod za transfuzijsku medicinu FBiH je najstarija i jedina samostalna institucija u oblasti transfuzijske medicine u Bosni i Hercegovini, kao i naučno-nastavna baza Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Darivatelj je osoba koja daruje krv anonimno u ime djece oboljele od leukemije, povrijeđenih i bolesnih anonimnih pacijenata. Darivatelj može biti svaka zdrava osoba između 18 i 65 godina bez posljedica po zdravlje organizma. Darivanjem krvi, darivatelj pomaže svome organizmu čineći mu olakšanje u prirodnom procesu razgradnje i prerade krvnih sastojaka. Također, pomaže organizmu pacijeta, koji djelimično ili u potpunosti nije sposoban da iznese pomenuti prirodni proces. Na kraju, darivatelj stiče osjećaj zadovoljstva znajući da je nekome pomogao.

(www.prevent-visoko.ba)