Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

19. sjednica Skupštine ZDK

altDevetnaesta sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona održat će se 30.03.2012. godine /petak/, u sali 301/III sprat Aneksa zgrade Vlade ZDK u Zenici, sa početkom u 11,00 sati. Za sjednicu je predložen je slijedeći:

D N E V N I  R E D

1.    Prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu,

2.    Prijedlog Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu,

3.    Prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave-skraćeni postupak,

4.    Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o građenju-skraćeni postupak, predlagač: poslanica Hermina Herco-Bilajac,

5.    Inicijativa Službe za katastar, urbanizam i imovinsko-pravne poslove Općine Tešanj za davanje autentičnog tumačenja odredaba članova 3. i 13. Zakona o porezu na promet nekretnina („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 6/09),

6.    Informacija o provođenju Zakona o građenju u dijelu koji se odnosi na legalizaciju bespravno izgrađenih građevina u Zeničko-dobojskom kantonu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 1/05, 2/08, 15/09 i 13/11)-nastavak izjašnjavanja,

7.     Informacija o dostignutom stanju u oblastima socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom u 2011. godini.

Press služba ZDK