Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Odluka o građevinskoj cijeni stambenog prostora

altČetrdeseta sjednica Općinskog vijeća Visoko bit će održana danas  u velikoj sali zgrade Općine Visoko. Prema  dnevnom redu vijećnici će, između ostalog,  razmatrati  Prijedlog odluke o visini prosječne konačne građevinske cijene 1 m2 korisne površine stambenog prostora na području općine Visoko, Nacrt odluke o izmjeni namjene dijela prostora Urbanističkog plana općine Visoko, te izvještaj o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća Visoko za 2011.g.Planirano je vrijeme i za vijećnička pitanja i inicijative.

Sjednica počinje u 14.00 sati.