Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

U BiH je porazna činjenica da se oboljeli od PTSP-a kriju iza drugih oboljenja

U Općini Visoko dr. Sandra Korošec-Jernsen je održala predavanje na temu posttraumatski stresni poremećaj, koji je na našim prostorima naročito izražen poslije rata. Ovo predavanje je održala u Općini na inicijativu Odbora boraca jer je, kako kaže, ova bolest potcijenjena u BiH. Sandra inače živi u Švicarskoj a u Visoko je došla iz humanih potreba, njena bazična profesija  jeste dr. farmaceut konsultanat, također se bavi medicinskim turizmom. U BiH ima mali broj zavedenih pacijenata oboljelih od ove bolesti, ali treba imati u vidu da se oboljeli od PTSP-a kriju iza drugih oboljenja. Brojna nedjela protiv pojedinaca, njihovog života, tjelesnog integriteta, morala, dostojanstva, ali i uništavanje svega onoga što dokazuje ljudsko postojanje, rad i trud u ratnim dejstvima doprinijelo je povećanju broja oboljelih. Interesantan je podatak da se PTSP javlja i u mirnodobskim uvjetima  u osoba koje su preživjele izuzetan emocionalni ili fizički traumatski doživljaj koji uvijek ponovno proživljavaju. Problem leži u bojažljivosti i stidu oboljelih da priznaju svoju bolest i potraže liječničku pomoć. Ne treba potcjenjivati činjenicu da jaka psihotrauma može izazvati određene psihičke tegobe koje imaju kvalitetu psihičkog poremećaja. PTSP se nažalost javlja i kod djece koja su preživjela rat ili bili svjedoci ratnih stradanja, a i kod djece koja nemaju sređenu obitelj, koja žive u stresnim situacijama. Hvala Bogu, u BiH nakon rata stresa ne nedostaje ni odraslim kao ni djeci. PTSP se očituje kao agresivni napadi, napad panike, straha i anksioznosti. Kao i svako psihičko oboljenje tako i ovo ima izraženo djelovanje na prelazu godišnjih doba, zima – proljeće i ljeto – jesen. Zato je jako bitno na vrijeme shvatiti o kakvoj vrsti oboljenja je riječ i bez ikakvog stida potražiti liječničku pomoć jer ova bolest nije zanemariva i mora se na vrijeme povesti računa o oboljelom, kako stručnom terapijom tako i obiteljskom njegom.