Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Rezultati akcija pojačane kontrole u saobraćaju

Policijski službenici Uprave policije MUP-a Ze-do kantona su u mjesecu januaru 2012. godine realizovali akcije pojačane kontrole u saobraćaju na području ZDK-a, sa posebnim akcentom na kontrolu mirujućeg saobraćaja. Tom prilikom, zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH, koji se odnose na nepropisno zaustavljanje i parkiranje motornih vozila, izdato je 538 prekršajnih naloga. 234 prekršajna naloga su uručena vlasnicima vozila, dok su 304 prekršajna naloga ostavljena na vidnom mjestu na vozilu kojim je počinjen prekršaj.
Ovom prilikom još jednom podsjećamo vozače na zabranu zaustavljanja ili parkiranja vozila na mjestima na kojima bi ista ugrožavala bezbjednost drugih učesnika u saobraćaju, ili predstavljala smetnju za normalno odvijanje saobraćaja ili kretanje pješaka. Pozivamo vozače da, u slučajevima kada žele zaustaviti ili parkirati vozilo, postupaju u skladu sa zakonskim odredbama koje regulišu ovu oblast.