Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Tužilaštvo ZDK bilježi povećanje krivičnih djela

Kantonalno tužilaštvo u Zenici prezentovalo je jučer novinarima rezultate rada u protekloj godini. Uprkos povećanju prijava u odnosu na raniji izvještajni period, ističući kako mogu biti zadovoljni urađenim, jer je, kažu, na njihov rad uticalo niz objektivnih otežavajućih okolnosti, od nedostatka kadra, neuslovnog prostora itd. Odjel za ratne zločine očekuje znatan priliv predmeta sa Suda BiH, a već su stigla takva četiri predmeta. Iako, kako kažu, nemaju uslove dostojne rada tužioca, tvrde da mogu odgovoriti zahtjevima. “U toku 2011. godine, Tužilaštvo u Zenici je zaprimilo prijave protiv 3.112 lica što je nešto više u odnosu na prethodnu godinu, pa je sa prenesenim predmetima iz ranijih godina u radu ovog tužilaštva lani bilo prijava protiv ukupno 4.562 lica”, kaže glavni kantonalni tužilac, Vesna Kaknjo. U prošloj godini bilo je više prijava pa je naređeno i više istraga. Istrage su okončane protiv 2.700 lica. Podnesene optužnice protiv 2.291 osobe, od kojih je sud većinu potvrdio i izrečene su presude protiv blizu dvije hiljade osoba.