Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Oprezno s vodom iz slavina

U skladu sa medicinskom doktrinom i ranijim preporukama Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, Kantonalni zavod za javno zdravstvo Zenica preporučuje uvođenje pojačanog nadzora nad pojavom crijevnih zaraznih bolesti u svim područjima Zeničko-dobojskog kantona, gdje je došlo do obilnih snježnih padavina, pa se očekuju poplave i pojave podzemnih voda. Obilne snježne padavine i moguće topljenje snijega na području naše zemlje i Ze-do kantona uzrokovat će izlijevanje većine vodotoka iz njihovih korita i otpadnih voda iz kanalizacionih mreža. Ovakva hidrološka situacija pogoduje i pogodovat će nastanku i širenju oboljenja koja se prenose vodom, kao što su: trbušni tifus, paratifus, dizenterija, zarazna žutica i neke druge bolesti. Veliki priliv površinskih i otpadnih voda može ugroziti kvalitet vode u vodonosnim slojevima zemljišta i vode u vodnim objektima, ako su ti objekti sa tehničkim nedostacima i oštećenjima i ako se u njima voda ne hloriše. Značajan broj lokalnih i općinskih vodnih objekata u području Kantona imaju tehničke nedostatke, sa starim i dotrajalim instalacijama, koje stvaraju mogućnost za prodiranje u objekat površinskih i otpadnih voda, što ugrožava higijenski kvalitet vode iz tih objekata i zdravstvenu bezbjednost stanovništva. Uzimajući u obzir vremenske prilike i stanje objekata za vodoopskrbu na području Kantona, predlažemo sljedeće mjere:
– Preispitati higijensko stanje na području sanitarnih zona zaštite oko vodnih objekata
– Preispitati tehničko stanje vodnih objekata i mjere zaštite tih objekata
– Preispitati sistem dezinfekcije vode u objektima gdje se ona vrši i strogo svakodnevno kontrolisati koncentraciju rezidualnog hlora u vodi
– Koncentraciju rezidualnog hlora u vodi za piće držati između 0,3 i 0,5 mg/l vode.
– U slučaju pojave mutnoće u vodi i/ili promjene mirisa, takvu vodu ne treba upotrebljavati za piće bez prethodne dezinfekcije hlornim preparatima, sa koncentracijom rezidualnog hlora od 0,3 do 0,5 mg/l vode, ili prokuhavanja u trajanju od 30 minuta od ključanja vode.
– U nemogućnosti da se zamućena i/ili voda promijenjenog mirisa dezinfikuje ili prokuhava treba za piće obezbijediti zdravstveno ispravnu vodu iz alternativnih izvora, ili trošiti flaširanu vodu
– Vodu iz rizičnih objekata ili vodu koja je bila mutna treba dati na mikrobiološku i fizičko-hemijsku analizu.