Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

I dalje čišćenje snijega – podijeljeno 100 paketa socijalno ugroženima

Na devetom sastanku Općinskog štaba civilne zaštite, održanom 20.2.2012. godine u 09.00 sati povodom velikih snježnih padavina, razmatrana je trenutna situacija na području općine Visoko.

Na sastanku su bili prisutni predsjednik i članovi Općinskog štaba civilne zaštite, općinski načelnik s pomoćnicima, predstavnici javnog komunalnog preduzeća „Gradska groblja“ Visoko, nadzorni organi  zaduženi za zimsko održavanje gradskih i vangradskih ulica i cesta, predstavnici Policijske uprave Visoko i Odsjeka za odbranu Visoko i predstavnici medija.

Predsjednik Općinskog štaba civilne zaštite i općinski načelnik izvijestili su o trenutnom stanju na području općine Visoko informišući prisutne da je usljed povoljnijih temperatura situacija na području općine Visoko znatno bolja nego u ranijem periodu.

Općina Visoko je dodatno u saradnji s Centrom za socijalni rad dodijelila 100 paketa socijalno ugroženim kategorijama stanovništva.

Predsjednik Općinskog štaba civilne zaštite istakao je da se nastava od jutros redovno odvija u svim školama na području grada i općine Visoko, kao i da su u proteklom periodu imali jedan požar koji je uspješno ugašen bez veće materijalne štete.

Izvještaje o aktivnostima u proteklih 24 sata nakon toga podnijeli su Služba za civilnu zaštitu Općine Visoko, izvođači na zimskom održavanju gradskih ulica i vangradskih saobraćajnica, nadzorni organi za zimsko održavanje Općine Visoko i Služba za mjesne zajednice Općine Visoko. Predstavnik JKP „Gradska groblja“ izvijestio je da su svi lokalni putevi prohodni, da autobusi mogu nesmetano saobraćati svim linijama, te da su učinjeni i dodatni napori kako bi se očistila i autobusna okretišta pored škola i da se i dalje kontinuirano radi na njihovom proširenju. Nadzorni organ za gradsko područje izvjestila je da se radi na čišćenju i odvozu snijega sa trotoara, posebno prema osnovnim i srednjim školama na području grada.

Pomoćnik načelnika za civilnu zaštitu istakao je da je do sada prijavljeno 103 štete te da je ovdje potrebno obratiti pažnju na štete koje je neophodno hitno sanirati.

Izvještaj je podnio i predstavnik Policijske stanice Visoko koji je upoznao prisutne o trenutnoj sigurnosnoj situaciji na području općine Visoko i o aktivnostima  koje je PU Visoko imala u proteklih tri dana.

Donesen je zaključak da je neophodno postupati po ugovorima za zimsko održavanje kada su u pitanju izvođači radova s obzirom da je visina snijega znatno niža, te i dalje raditi na uklanjanju i odvozu snijega iz glavnih gradskih ulica i trotoara, a posebno ulica koje vode prema osnovnim i srednjim školama kako bi se na taj način obezbijedilo sigurno kretanje učenika.

Novi sastanak Općinskog štaba civilne zaštite zakazan je za SRIJEDU, 22.2.2012. godine u 10.00 sati.

Ponovo upućujemo apel svim stanovnicima općine Visoko, fizičkim i pravnim licima, da uklone nepropisno parkirana vozila, da snijeg ne izbacuju na ulice i da očiste prilaze svojim domovima i poslovnim objektima što im je zakonska obaveza, kao i da se u saradnji sa Savjetima mjesnih zajednica i povjerenicima Civilne zaštite angažuju na čišćenju i uklanjanju snijega. Posebno upozorenje građanima da prilikom kretanja obrate pažnju na moguće obrušavanje snijega s krovova.

OPĆINSKI ŠTAB CIVILNE ZAŠTITE

Nijaz Šahinović