Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

FOTO: Nova Odluka o taksistima nezakonita i ugrožava egzistenciju taksi prijevoznika

Danas je u Velikoj sali Općine Visoko održana vanredna Skupština Udruženja taksista „VUT“ Visoko, a Skupštini su osim visočkih taksista prisustvovali i taksisti iz Breze i Vareša, te članovi iz Kantonalnog udruženja taksista i njihov predsjednik Dževad Dajić. Glavna tema današnje Skupštine je bio zaključak Vlade ZDK da izmijeni raniju Odluku o načinu organizacije taksi prijevoza. Prema riječima predsjednika Kantonalnog udruženja taksista ZDK Dževada Dajića taksisti su do sada radili prema ranijim odlukama, a prema načinu organizacije o taksi udruženjima, te načinu rada odlučivale su kantonalne vlade, dok je samo uređenje po gradovima, od broja taksista koji mogu da rade, do broja taksi štandova i njihovih mjesta, bilo u rukama ovog Udruženja, te lokalnih udruženja taksi prijevoznika. Novom Odlukom, koja je prema riječima Dajića nezakonita i koja će ugroziti egzistenciju brojnih taksista, o broju taksista, te o mjestima na kojima će raditi odlučivala bi općinska vijeća. Inače novom Odlukom koja treba da se počne primjenjivati ili se već primijenjuje, podignuta je cijena ispita za taksi vozače, općinska vijeća odlučuju o broju taksista po općinama, organizaciji taksi štandova, a na taj način se više ne vodi računa o taksistima. Ova Skupština je poslužila i da se svi zainteresovani taksisti obavijeste o novoj Odluci, te i na taj način budu svjesni problema u koji su zapali, a ujedno nakon što budu pripremljeni zaključci sa Skupštine, pokrenut će se i inicijativa o preispitanju ove odluke te o njenoj zakonitosti.

{joomplucat:418 limit=11|columns=4}