Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Rasim Džafić, predsjednik MZ Kralupi: Ceste u Kralupima još neočišćene

Kritikujući nadležne službe zadužene za raščišćavanje snijega, javio nam se predsjednik Mjesne zajednice  Kralupi Rasim Džafić. Komentarišući jučerašnju sjednicu Općinskog vijeća na kojoj se raspravljalo o poduzetim aktivnostima tokom vremenskih nepogoda u Visokom od 04.februara, Džafić naglašava da su podaci koje je iznijela vijećnica Dinka Omanović tačni, te da je situacija na terenu i danas još složena. Podsjećamo, vijećnica Omanović između ostalog je navela: „Nekoordinaciju sa predsjednicima Savjeta MZ potkrepljujem činjenicom da me je zamolio predsjednik MZ Kralupi da iznesem činjenice, a to su: da je pokušavao stupiti u kontakt sa OŠ CZ Visoko, da se nikad nisu uspjeli čuti, da su uvijek bili odgovori – na sastanku su, nije se mogao dobiti ni broj mobitela. Kralupi su se organizovali sami za sebe, kao i mnoge druge MZ općine Visoko. Put Buci – Čifluk je bio neprohodan  i prije ovih vremenskih nepogoda, a na to je predsjednik ukazivao i ima zapisnik o inspekcijskoj kontroli dijela puta  Ginje –Dvor, gdje je konstatovano da  je put oštećen u dužini 500 metara s ulegnućima dubokim i do pola metra i da put propada te da se saobraćaj odvija otežano na toj relaciji, kao i da je dionica puta opasna za saobraćanje. Šta se poduzelo od dana pravljenja ovog zapisnika  21.12.2010. pa do danas, jer je situacija još gora, a snijeg koji je pao i koji nije očišćen od strane izvođača radova onemogućio je prijevoz učenika i prije velikih padavina iz naseljenih mjesta Čifluk, Ratkovci, Vidovići i dijelom Dvora, jer autobuska linija nije bila u punom kapacitetu, bilo je neprohodno, te su djeca morala i po 11 kilometara ići pješke do svojih kuća. Također,  na tom području egzistiraju tri velike farme pilića čiji su vlasnici imali značajne šete jer im nije bio prohodan put do njihovih farmi, tek im  je 14.02. očišćeno.“ – istakla je između ostalog vijećnica Dinka Omanović obraćajući se vijećnicima i nadležnim službama.

Predsjednik MZ Kralupi Rasim Džafić ističe da je pomoćnica načelnika Edina Ferizović možda i odobrila sredstva za pomoć u raščišćavanju snijega na ovom dijelu općine Visoko, ali da ta konkretna pomoć ni danas nije stigla na ovo područje. U telefonskom razgovoru Džafić ističe da je nakon nekoliko dana od velikih snježnih padavina došlo vozilo za raščišćavanje snijega, ali da je vozač bio pijan. Na lice mjesta izašla je i policija, te da se od tada nije pojavilo nijedno vozilo preduzeća odgovornog za čišćenje ovog dijela općine Visoko – izjavio je za Visoko.co.ba Džafić.