Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Pripreme za stanje poslije velikih snježnih padavina

Na osmom sastanku Općinskog štaba civilne zaštite održanom 16.2.2012. godine u 12.00 sati povodom velikih snježnih padavina razmatrana je trenutna situacija na području općine Visoko.

Na sastanku su bili prisutni predsjednik i članovi Općinskog štaba civilne zaštite, Općinski načelnik s pomoćnicima, predstavnici javnih komunalnih preduzeća „Gradska groblja“ Visoko i „Visočica“ Visoko,  nadzorni organi zaduženi za zimsko održavanje gradskih i vangradskih ulica i cesta,  komunalno-putna inspektorica Općine Visoko, predstavnici Policijske uprave Visoko i Odsjeka za odbranu Visoko i predstavnici medija.

Predsjednik Općinskog štaba civilne zaštite i općinski načelnik izvijestili su o trenutnom stanju na području općine Visoko informišući prisutne da je vrlo bitno istaći kako je nakon velikih snježnih padavina u prvih 48 do 72 sata bila uspostavljena prohodnost na području općine Visoko.

Trenutno čišćenje otežavaju niske temperature koje su konstantne od prestanka padavina, s tim da oba javna komunalna preduzeća rade kontinuirano prema zadanim ciljevima.

Općina Visoko je dodatno intervenisala kada su u pitanju socijalno ugrožene kategorije stanovništva kako bi se ovim kategorijama obezbijedila prvenstveno hrana i ogrijev.

Predsjednik Općinskog štaba civilne zaštite istakao je da je nastava odgođena do ponedjeljka s obzirom da ugovoreni prijevoznik „Centrotrans“ još ne može saobraćati velikim autobusima na svim relacijama.

Predloženo je da nadležni u Općini obave razgovor sa upravom „Centrotransa“ te da se od njih traži da osiguraju manje autobuse za prijevoz učenika.

Istaknuto je da je i dalje potrebno raditi na proširenju lokalnih saobraćajnica kao i gradskih ulica, te osloboditi bar jednu stranu trotoara kako bi učenici mogli ići u školu.

Izvještaje o aktivnostima u proteklih 24 sata nakon toga podnijeli su Služba za civilnu zaštitu Općine Visoko, izvođači na zimskom održavanju gradskih ulica i vangradskih saobraćajnica, nadzorni organi za zimsko održavanje Općine Visoko i Služba za mjesne zajednice Općine Visoko. Predstavnik JKP „Visočica“ Visoko zadužen za zimsko održavanje gradskih ulica izvijestio je da su ulice u gradu prohodne, da se odvoz snijega sa gradskih ulica radi kontinuirano, a da odvoz smeća ide otežano, posebno ukazujući na problem smrzavanja kućnih instalacija usljed niskih temperatura. Predstavnik JKP „Gradska groblja“ izvijestio je da su svi lokalni putevi prohodni i da se kontinuirano radi na njihovom proširenju kako bi se omogućilo mimoilaženje teretnih vozila.

Pomoćnik načelnika za civilnu zaštitu istakao je, prema informacijama koje ima od svih povjerenika civilne zaštite po mjesnim zajednicama, da je stanje uredno, da su svi putni pravci prohodni i da nema u tom smislu problema.

Izvještaj je podnio i predstavnik Policijske stanice Visoko koji je upoznao prisutne o trenutnoj prohodnosti puteva na području općine Visoko koja je zadovoljavajuća, uz napomenu da je otežano mimoilaženje teretnih vozila na određenim pravcima.

Služba za poslove mjesnih zajednica Općine Visoko a na osnovu ostvarenih kontakata sa svim Savjetima mjesnih zajednica Općine Visoko izvjestila je da  prema dobivenim informacijama od predsjednika Savjeta mjesnih zajednica može se zaključiti da su prohodni i nekategorisani putevi u vršnim seoskim područjima kao i naselje Brezovik.

Donesen je zaključak da je neophodno kontinuirano raditi na uklanjanju i odvozu snijega iz glavnih gradskih ulica a posebno ulica koje vode prema osnovnim i srednjim školama kako bi se na taj način obezbijedilo sigurno kretanje učenika kada počne nastava.

Predsjednik Općinskog štaba civilne zaštite sugerisao je da se izvrše neophodne pripreme a u skladu sa naredbom Federalnog štaba civilne zaštite koja se odnosi na potencijalna klizišta i formiranje komisija koje će izvršiti procjenu stanja na terenu i predložiti odgovarajuće mjere.

Također je istakao da na području općine Visoko iako je snijeg bio visine 1 metar zahvaljujući angažmanu svih članova Općinskog štaba civilne zaštite, nadležnih službi, izvođača na zimskom održavanju, ustanova i Policijske uprave Visoko nije bilo smrtnih slučajeva uzrokovanih velikim snježnim padavinama  ili ljudi kojima se nije moglo priteći u pomoć zbog velikih snježnih padavina.

Novi sastanak Općinskog štaba civilne zaštite zakazan je za PONEDJELJAK, 20.2.2012. godine u 12.00 sati.

Ponovo upućujemo apel svim stanovnicima općine Visoko, fizičkim i pravnim licima, da uklone nepropisno parkirana vozila, da ne koriste vozila bez prijeke potrebe, da snijeg ne izbacuju na ulice i da očiste prilaze svojim domovima i poslovnim objektima što im je zakonska obaveza, kao i da se u saradnji sa Savjetima mjesnih zajednica i povjerenicima Civilne zaštite angažuju na čišćenju i uklanjanju snijega. Posebno upozorenje roditeljima da sugerišu djeci da ne pokušavaju prelaziti preko zaleđenih riječnih površina radi sopstvene sigurnosti.

OPĆINSKI ŠTAB CIVILNE ZAŠTITE

Nijaz Šahinović