Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

FOTO: Visočanin mr.sci. Amir Ganić postao doktor nauka

Visočanin mr.sci. Amir Ganić prošle sedmice je na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu Univerziteta u Sarajevu uspješno odbranio doktorsku disertaciju i na taj način postao doktor nauka. Doktorsku disertaciju s naslovom „Istraživanje tehnološkog procesa i ekonomičnosti proizvodnje autohtone ovčije stelje s osnovnim parametrima kvaliteta“ branio je pred članovima komisije: prof.dr. Ahmed Smajić – mentor, prof.dr. Faruk Čaklovica – predsjednik (aktualni rektor Univerziteta u Sarajevu, te prof.dr. Hamid Bogučanin – član komisije. Na taj način Univerzitet u Sarajevu, Poljoprivredno-prehrambeni fakultet, a posebno Visoko, postali su bogatiji za još jednog doktora nauka.

 

Praktični dio istraživanja trajao je četiri godine, a proveden je na pet različitih lokaliteta u Bosni i Hercegovini.

 

1)      Unsko-sanski kanton (mjesto Bosanska Krupa),

2)      Zeničko-dobojski kanton (Visoko),

3)      Hercegovačko-neretvanski kanton (Stolac i Berkovići),

4)      Kanton 10 (Livno),

5)      Tuzlanski kanton (Kladanj).

 

U radu je praćena tehnologija proizvodnje ovog autohtonog mesnog proizvoda, a najznačajniji dio istraživanja prezentovan je kroz rezultate:

 

a)      klaoničkih parametara ispitivanih grla,

b)      senzornog kvaliteta (uzoraka longissimus dorsi i butne muskulature),

c)      hemijskih ispitivanja (utvrđivanje sadržaja vlage, masti, proteina, NaCl-a, ukupnog pepela i teških metala – Cd, Pb, Fe, Cu i Zn),

d)     mikrobioloških pretraga (Salmonella vrste, aerobne mezofilne bakterije, aerobne sporogene bakterije, sulfitoredukujće klostridije, Escherichia coli, Proteus vrste, koagulaza pozitivne stafilokoke, kvasci i plijesni),

e)      ekonomskih parametara proizvodnje ovčije stelje.

 

Rezultati ove disertacije mogu poslužiti resornim insitucijama pri donošenju odgovarajuće zakonske regulative. Pored toga, uz određene nadopune u tehološkom dijelu (konfekcioniranje, pakovanje i etiketiranje), ovčija stelja može predstavljati odličan izvozni brend i šansu za razvoj ruralnih sredina. Također, buduća istraživanja na ovom proizvodu u dobrom dijelu trebaju biti orijentisana u pravcu zaštite autohtonosti, kao i dobijanju neke od oznaka tradicionalnih proizvoda, kako na nacionalnom tako i na nivou EU.

 

Ovaj rad je finansiran od strane Ministarstva za obrazovanje i nauku Kantona Sarajevo, u okviru projekta „Definisanje tehnologije i ekonomičnosti proizvodnje ovčije stelje, senzorne metode za utvrđivanje kvaliteta, te mikroorganizama i teških metala u autohtonom mesnom proizvodu“,  čiji je glavni istraživač bio prof.dr. Ahmed Smajić.

Između ostalih, sufinansijeri ovog projekta bili su: Općina Visoko, VGT osiguranje, „Brovis“ Visoko, IGM Visoko, Sarajevo osiguranje (poslovnica Visoko), IM „Semić“ Visoko, mesna industrija „Vimes“ Visoko, Sena 99 Visoko, Mesnica „Tabhana“, JKP „Veterinarska stanica Visoko“, Porča d.o.o. Visoko, MEN-PRODUKT d.o.o. Visoko, Zemljoradnička zadruga Visoko i „Nerzz Bešlagić“.

Nakon odbrane doktorske disertacije u proceduri je i izbor za docenta, a uskoro će biti organizovana i svečanost na kojoj će Amir Ganić i formalno biti proglašen doktorom nauka.

{joomplucat:415 limit=10|columns=4}