Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

FOTO: U roku od tri dana očistiti snijeg i stvoriti uslove za polazak đaka u škole

U roku od tri dana operateri na terenu (JKP Visočica i Gradska groblja) trebaju očistiti gradske ulice i pločnike te obezbijediti uvjete za nesmetano kretanje autobusa kako bi đaci u ponedjeljak mogli nesmetano nastaviti sa časovima u visočkim osnovnim i srednjim školama – najvažniji je zaključak koji su vijećnici danas podržali većinom glasova na nastavku 39. sjednice Općinskog vijeća Visoko.

Prioritet je stvoriti uvjete za kretanje i autobuski saobraćaj jer niko ne želi preuzeti odgovornost za lošu sigurnost đaka iz visočkih osnovnih i srednjih škola koji danas nisu krenuli u školu. Podsjećamo, nastava je na području ZDK obustavljena nakon 04.februara i velikih snježnih padavina. Svi učenici, osim u Brezi, Varešu i Olovu, danas su nastavili školovanje u drugom polugodištu.

Teret rješavanja ove situacije i obezbjeđivanje uvjeta za nastavak školovanja je na načelniku, općinskim službama i izvođačima radova koji do ponedjeljka imaju puno posla na čišćenju i odvozu snijega.

Vijeće je ocijenilo pozitivnim i korisnim rad Općinskog štaba civilne zaštite u danima vremenskih neprilika, uz preporuku da se izvrši analiza i manjkavosti u radu.

Nezadovoljstvo brzinom uklanjanja snijega sa ulica i putnih pravaca izrazili su skoro svi vijećnici Općinskog vijeća Visoko.

Rasprava  se vodila u smjeru pitanja upućenim predstavnicima komunalnih preduzeća odgovornim za zimsko održavanje, aktuelnom načelniku Munibu Alibegoviću, komandantu Općinskog štaba civilne zaštite Nijazu Šahinoviću i nadležnim službama.

Najviše kritika upućenih odgovornima odnosilo se na slabo čišćenje gradskih ulica, a onda i pristupnih cesta te nemogućnost odvijanja autobuskog saobraćaja.

Vijećnik A-SDA Jasmin Dlakić kritikovao je nadležne službe zbog neproglašavanja vanrednog stanja na području općine Visoko, naglašavajući kako su građani čistili snijeg na onim dionicama za šta su izvođači naplatili zimsko održavanje.

Kao negativnu posljedicu velikih padavina vijećnik Halim Dervišević ocjenjuje i neefikasnost autobuskog saobraćaja i gubitke koje su pretrpjeli privredni subjekti.

O gubitcima u svojoj branši pred vijećnicima je govorio Refik Kurgaš, direktor Brovisa u Dobrinju, ističući greške u radu izvršne i zakonodavne vlasti i naglasio kako niko nema pravo da troši novac poreskih obveznika.

Vijećnica Dinka Omanović, između ostalog, postavila je pitanje donošenja plana zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara, a vijećnik Husnija Merdić se interesirao za pripremljenost Općinskog štaba civilne zaštite za eventualne poplave.

Načelnik općine Visoko Munib Alibegović iznio je podatak kako je izvođačima radova dato po još dodatnih 16 hiljada  KM – JKP Visočici i JKP Gradskim grobljima. Direktor Visočice Ermin Dlakić je postavio pitanje plana – šta dalje sa čišćenjem. On je izjavio kako Visočica može odgovoriti potrebama za čišćenje ali ako bude dodatnih novčanih sredstava.

Diskusija se vodila i oko sposobnosti izvođača da odgovore velikim padavinama.

Direktor JKP Visočica Visoko Ermin Dlakić je izjavio da je Visočica osposobljena i mehanizacijom i ljudstvom da odgovori ovom zadatku, ali da to treba platiti.

U izjavi za Visoko.co.ba sekretar Općinskog vijeća Zekija Omerbegović je istakla da je bilo manjkavosti u radu, ali da je to rezultat cjelokupne situacije te da bi trebalo analizirati situaciju kako bismo eventualne vremenske nepogode u budućnosti što spremnije dočekali.

{joomplucat:416 limit=7|columns=4}