Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Saopćenje za javnost: “Loše stanje u zimskom održavanju lokalnih i nekategorisanih puteva”

Komisija za prigovore, predstavke i prijedloge Općinskog vijeća Visoko, u okviru svoje nadležnosti utvrđene Poslovnikom Općinskog vijeća, razmatrala je u više navrata predstavke građana i mjesnih zajednica koje se odnose na neadekvatno zimsko održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva na području općine Visoko.

Kroz svoj rad, Komisija je ukazivala nadležnoj općinskoj službi na nepoštivanje zakonskih odredbi oko izbora izvođača radova, te u svojim preporukama i zaključcima zahtijevala od resorne službe da se postupak dodjele pomenutih poslova izvrši u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

Između ostalog, to podrazumijeva izvođača radova koji je registrovan za obavljanje pomenutih radova i koji je tehnički opremljen da može obavljati povjerene poslove.

Evidentno je da izvršni organ Općine Visoko nije ispoštovao navedenu proceduru i preporuku ove komisije, te kao rezultat na terenu imamo loše stanje u zimskom održavanju lokalnih i nekategorisanih puteva.