Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Munib Alibegović: “Ako bude na narednoj posebnoj sjednici vijeća kritika na rad ovog štaba kao što je bilo jučer, ja ću nas braniti – i ovim putem čestitam cijelom štabu na urađenom”

Danas je održan i šesti sastanak Opštinskog štaba Civilne zaštite sa tri tačke Dnevnog reda: Trenutno stanje s aspekta svih okolnosti; Daljnji način djelovanja; Procjena mogućih šteta i način prijave; Izvještaj. Na samom početku prisutnima se obratio načelnik općine Munib Alibegović:

“Dostavljeni su izvještaji mjesnih zajednica, tako da sada imamo značajniji uvid u cjelokupno područje općine. Prema procjenama predlažem da i naredna tri dana ovaj štab zasjeda zbog stanja neposredne opasnosti. Naredni sastanak predlažem u ponedjeljak u 10.00 sati, a naravno u slučaju potrebe komandant štaba može sazvati i ranije. U prvom trenutku kada nas je zadesilo nevrijeme puno teže je bilo u vangradskom dijelu općine, danas je stanje u gradu teže nego u okolini, počev od kretanja stanovništva do prohodnosti vozila. Dodatno bih sugerirao javnim preduzećima da pogledaju Ugovore i svoje obaveze iz njih te da se istih i pridržavaju. Osnivač je ispunio svoje obaveze i interventno djelovao dva puta po 3.000KM plus 10.000KM. Bez obzira što je bilo prijedloga i inicijativa na jučerašnjoj redovnoj sjednici OV Visoko za podizanje višeg stupnja stanja prirodne nesreće, mislim da za tim nema potrebe, jer to nije urađeno niti u Varešu, Olovu i Brezi, gradovima iz našeg kantona koji su više nastradali od Visokog. Pozivam članove štaba na potpunu pripravnost preko vikenda zbog meteoroloških najava i predviđanja novih padavina.

Edina Ahmetović – pomoćnik načelnika za Mjesne zajednice:

– Jutrošnja informacija govori da je očišćen put prema Skoparinovićima i Gaju, ostali si još dijelovi Graba i imamo informaciju da se ne može doći do Vrela. Očišćen je i put Prhinje – Breza.

Fehim Memić – pomoćnik načelnika za društvene djelatnosti:

– Stanje redovno i normalno kod javnih ustanova.

Mensur Halilović – PU Visoko:

– Saobraćaj se odvija otežano. Problem predstavlja mimoilaženje teretnih vozila. Zabilježen je problem u ulici Mule Hodžića gdje je došlo do dužeg zastoja u saobraćaju upravo zbog tog mimoilaženja teretnih vozila. Za proteklih 48 sati zabilježili smo 7 nezgoda u kojima su u dva slučaja učestvovali i pješaci. Bilo bi dobro da se osposobe trotoari bar u glavnim ulicama zbog normalnijeg odvijanja saobraćaja i kretanja pješaka uopšte. Od danas je dozvoljeno kretanje teretnim vozilima. Što se tiče bezbjednosti u proteklih 48 sati nije bilo nikakvih problema.

Fahrudin Bukić – Vatrogasna jedinica:

– U proteklih 48 sati nije zabilježen niti jedan požar, niti smo imali intervencija.

Kenan Karavdić – zamjenik direktora JKP “Gradska groblja”:

– Naši pokazatelji ukazuju na bolje stanje na terenu. U proteklih 48 sati radili smo na proširenju već očišćenih saobraćajnica. Trenutni problem nam je na Troholju i Isakovićima. U ovom trenutku kao prioritet smo stavili raščišćavanje manjih mjesnih zajednica, a dodatni problem nam je odvoz snijega. Imali smo i češće intervencije na relaciji Kovina-Prevent.

Ermin Dlakić – direktor JKP “Visočica”:

– Niske temperature su uzrokovale smrzavanje instalacija i pucanje vodomjera, ali bez obzira snabdjevanje vodom je uredno. Kanalizacioni sistem uredno funkcioniše, ali molimo građanstvo da snijeg ne ubacuje u šahtove jer to može stvoriti probleme. Odvoz smeća je otežavajući zbog neprohodnosti ulica, povećat ćemo kapacitete, a radimo i na tome da dogovorimo alternativnu lokaciju za odvoz. Čišćenje ulica je rađeno u kontinuitetu proteklih 48 sati, trenutno radimo na proširenju saobraćajnica. Uspjeli smo iz ulica Čaršijska i Alije Izetbegovića potpuno ukloniti snijeg. Za veći angažman potrebna su i veća materijalna sredstva.

Alija Bečar – Nadzorni organ:

Mještani sela Gračanica tražili osposobljavanje komunikacije Sige – Prhinje, a imali smo i poziv za raščišćavanje komunikacije Gornji Taukčići – Banjer.

PROCJENA ŠTETA I NAČIN PRIJAVE

U trećoj tačci dnevnog reda načelnik općine pojasnio je kako se vrši prijava eventualno nastale štete:

“Evidentno je da su stradali plastenici, u ovom trenutku nećemo vršiti procjene. Kad su ove stvari u pitanju imamo iskustvo, postoji Komisija koja će izlaziti na teren i evidentirati eventualne štete. Vrlo je važno da građani zanaju da se prijava šteta na građevinskim objektima vrši u Civilnoj zaštiti, dok se prijava u štete u poljoprivredi vrši u nadležnoj općinskoj službi. Nakon toga će izlaziti Komisija i utvrđivati stepen šteta, a način naknade će biti naknadno dogovoren.”

Prema informaciji iz Civilne zaštite do sad je prijavljeno 40 šteta.

Na kraju današnjeg sastanka Munib Alibegović je htio istaknuti da je na jučerašnjoj redovnoj sjednici OV Visoko bilo komentara da ovaj štab nije radio dobro, sa čim se on ne slaže. I obzirom da je za naredni četvrtak zakazana posebna sjednica Vijeća na kojoj štab treba da podnese izvještaj, Munib Alibegović je poručio:

” ko bude ponovo kritika na naš rad, ja ću vas braniti i ovim putem čestitam cijelom štabu. Općina smo koja je za 48 sati Visoko učinila potpuno prohodnim izuzev dva mjesta udaljena 11 i 14 kilometara, to su mogle uraditi samo rijetke općine u cijeloj Federaciji.”