Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Podnesena inicijativa za proglašenje stanja elementarne nepogode – Nova – stara pitanja o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata

O vremenskim prilikama i velikom snijegu koji je pao na područje općine  Visoko, govorilo se i na današnjoj sjednici Općinskog vijeća Visoko. Pitanja koja su vijećnici postavljali uglavnom su se odnosila na rad nadležnih komunalnih preduzeća zaduženih za zimsko održavanje gradskih ulica i lokalnih i nekategorisanih puteva. Vijećnici su se interesovali ko je čistio i gdje, a vijećnik Eldin Ohran je predložio da se područje općine Visoko podijeli na LOT-ove kako bi se lakše procijenilo koliko je potrebno mehanizacije za održavanje određenih dijelova općine u zimskim uvjetima. Ohran je nezadovoljan čišćenjem i navodi kako su neki putevi i nekoliko dana nakon padavina bili zatrpani snijegom.

Vijećnik Mirza Ganić uputio je inicijativu OV da se na području općine Visoko proglasi stanje elementarne nepogode s obrazloženjem kako je kod nas kao i u Sarajevu i Mostaru palo više snijega u odnosu na druga mjesta u okolici. Dodatni razlog su i velike štete pričinjene na poljoprivrednim dobrima – plastenicima. Komandir štaba Civilne zaštite Općine Visoko Nijaz Šahinović je istakao da svi građani čija je imovina pretrpjela oštećenja snježnim padavinama mogu podnijeti zahtjeve za naknadu štete u štabu CZ. O posljedicama opasnosti od elementarnih  nepogoda razgovarat će se narednog četvrtka 16.02.2012.g. od 14 sati na nastavku današnje sjednice.

Među ostalim tačkama dnevnog reda, vijećnici su dugo raspravljali i o Izvještaju Komisije za legalizaciju bespravno izgrađenih građevina na području općine Visoko. Većina pitanja se odnosila na broj obrađenih zahtjeva, broju izgrađenih objekata na privatnom, javnom i objektima  dijelom izgrađenim na javnom i privatnom zemljištu. Vijećnik Jasmin Dlakić postavio je pitanje legalizacije bespravno izgrađenih objekata u Šarenim Hanovima, na šta je dobio odgovor od pomoćnice načelnika Nidžare Hadžiomerović da iz ovog dijela općine nije stigao nijedan zahtjev za legalizaciju. Vijećnik Husnija Merdić kritikovao je rad komisije i traži da se formira nova. Njegov prijedlog nije dobio potrebnu većinu glasova pa će ova komisija ostati u sastavu: Emir Bukurević, Nidžara Hadžiomerović, Husein Alibegović, Akif Smailhodžić i Suada Koljenović. Obrazloženje o razlozima zbog kojih se traži smjena komisije dao je  Halim Dervišević: „ Komisija ne obavlja svoj posao valjano i u skladu s onim što bi ovakva komisija trebala da radi. Imamo cvjetajuću gradnju i njihov izvještaj ne sadržava relevantne činjenice“.

Vijećnica Dinka Omanović  istakla je kako, između ostalog,  u Izvještaju komisije nema ekonomskih pokazatelja provođenja legalizacije, te zatražila da se Izvještaj vrati na doradu uvažavajući prijedloge nekoliko vijećnika. Vijećnici su usvojili Zaključak da se Izvještaj doradi i uvrsti uz Izvještaje nadležnih službi u mjesecu martu 2012.g.

Također, Rješenjem Centralne izborne komisije BiH data je saglasnost na Odluku OV Visoko kojom je danas i zvanično kao član Izborne komisije Visoko imenovan Neven Krajišnik, novinar i urednik  internog kanala CATV „Vi-net“.