Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Svi putni pravci prohodni – problem sa odvozom smeća

Na petom sastanku Općinskog štaba civilne zaštite održanom 08.02.2012.g. u 10 sati povodom velikih snježnih padavina razmatrana je trenutna situacija na području općine Visoko.

Na sastanku su bili prisutni predsjednik i članovi Oćinskog štaba civilne zaštite, Općinski načelnik s pomoćnicima, predstavnici javnih komunalnih preduzeća JKP Gradska groblja Visoko i Visočica Visoko, nedzorni organi zaduženi za zimsko održavanje gradskih i vangradskih ulica i cesta, komunalno – putna inspektorica općine Visoko, predstavnici PU Visoko i Odsjek za odbranu Visoko i predstavnici medija.

Predsjednik Općinskog štaba civilne zaštie i Općinski načelnik izvijestili su o trenutnom stanju na području općine Visoko informišući prisutne da je shodno zaključcima sa sastanka od jučer, uspostavljena prohodnost svih glavnih putnih pravaca na općini Visoko te da su tokom jučerašnjeg dana prohodni i putni pravci Podvinjci – Šošnje – Dolovi, Bare – Lužnica i put prema Brezoviku iz pravca Miroševića.

Izvještaje o aktivnostima u protekla 24 sata nakon toga su podnijeli i Služba ua Civilnu zaštitu Općine Visoko, izvođeči na zimskom održavanju gradskih ulica i vangradskih saobraćajnica, nadzorni organi za zimsko održavanje Općine Visoko i Služba mjesnih zajednica Općine Visoko. Predstavnik JKP Visočica Visoko zadužen za zimsko održavanje gradskih ulica izvijestio je da su ulice u gradu prohodne i da slijedi odvoz snijega sa gradskih ulica i odvoz smeća za koje bi trebalo pronaći bližu lokaciju zbog otežanog kretanja prema  RD „Mošćanica“. Izvođeč i nadzorni  organi zaduženi za zimsko održavanje vangradskih saobraćajnica izvijestili su da postoji prohodnost motornim vozilima u svim naseljima općine Visoko uključujući saobraćajnice prema najudaljenijim naseljima kao što su Šošnje, Dolovi, Bare, Lužnica i Brezovik.

Izvještaj je podnio i predstavnik PS Visoko koji je upoznao prisutne o trenutnoj sigurnosnoj situaciji na području općine Visoko koja je narušena izvršenjem tri krivična djela krađe i remećenjem javnog reda i mira.

Prema izvještaju Službe za poslove mjesnih zajednica Općine Visoko, a na osnovu ostvarenih kontakata sa svim Savjetima mjesnih zajednica, utvrđeno je da prema svim naseljima općine postoji prohodnost puteva za motorna vozila, a  da izuzetno u pojedinim vršnim dijelovima naselja postoji pješačka prohodnost.

Općinski načelnik i Općinski štab civilne zaštite iskazali su zahvalnost izvođačima radova JKP „Gradska groblja“ i JKP „Visočica“ Visoko sa kojima općina Visoko ima potpisane ugovore za zimsko održavanje puteva, na urađenom poslu, ističući da je situacija na području općine zadovoljavajuća, imajući u vidu količine snijega i činjenicu da još nismo dobili bilo kakvu pomoć s viših nivoa vlasti. Donesen je zaključak da je neophodno dalje raditi na proširenju očišćenih saobraćajnica na vangradskom području i odvoziti snijeg sa gradskih ulica uz osiguranje pristupa kontejnerima kako bi se moglo odvoziti smeće.

Naloženo je da se putem nadležne općinske službe uradi detaljna analiza prohodnosti puteva prema svim naseljima na području općine Visoko. Ukazano je i na problem otopljavanja snijega i povećanja nivoa voda koji će uslijediti u narednom periodu.

Takođe, nadležnim institucijama ZDK upućen je zahtjev da očiste međuopćinsku saobrćajnicu Prhovo – Breza.

Općinski štab civilne zaštite i u naredna tri dana je u stalnom zasijedanju, a naredni sastanak Općinskog štaba je zakazan u PETAK sa početkom u 10.00 sati.

Ponovno upućujemo apel svim stanovnicima općine Visoko, fizičkim i pravnim licima da uklone nepropisno parkirana vozila, da ne koriste vozila bez prijeke potrebe, da snijeg ne izbacuju na ulice i da očiste prilaze  svojim domovima i poslovnim objektima što im je zakonska obaveza kao i da se u saradnji  sa Savjetima mjesnih zajednica i povjerenicima Civilne zaštite angažuju na čišćenju i uklanjanju snijega. Posebno upozorenje roditeljima da sugerišu djeci  da ne pokušavaju prelaziti preko zaleđenih riječnih površina radi sopstvene sigurnosti.

OPĆINSKI ŠTAB CIVILNE ZAŠTITE

Nijaz Šahinović