Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

mr.sc.Taib Spahić: „Demokratska kontrola policije“

Danas je u sjedištu Zeničko-dobojskog kantona održano predavanje na temu „Demokratska kontrola policije“ koju je prezentirao mr.sc.Taib Spahić, direktor Policijske akademije FBiH. U uvodu, prisutnima se obratio Fikret Plevljak, premijer Zeničko-dobojskog kantona kazavši da je ova tema od izuzetnog značaja u ovom društvenom trenutku te da se organi vlasti, a time i policije na transparentan način trebaju odrediti prema određenim pojavama u društvu.

U vrlo zanimljivom i posjećenom predavanju kome su u velikom broju prisustvovali pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona , Vlada kantona, predstavnici Ministarstava unutrašnjih poslova drugih kantona, predstavnici Sindikata MUP-a ZDK, EUPM-a – Misije u BiH i OSCE-a, te predstavnici drugih institucija, iznesene su brojne konstatacije vezane za demokratizaciju rada policije i njenu ulogu u društvenoj zajednici. Predavač je u toku izlaganja obradio više oblasti, poput odgovornosti policije, zatim mehanizama njene demokratske kontrole, pitanje korupcije kao i tranzicije policije u BiH, ali i uslove u kojima ona danas radi i obavlja svoj odgovorni posao.

Nakon predavanja, prisutnima su se obratili i Rifat Delić, ministar unutarnjih poslova ZDK, Fahrudin Bečirević, policijski komesar ZDK, Semir Šut, načelnik Sektora uniformisane policije i Elvedin Mioč, predsjednik Sindikata policijskih službenika ZDK. Svako od njih je, iz pozicije i funkcije koju obavlja, iznio stavove o pojedinim aspektima demokratske kontrole policije te o načinima da se njen rad poboljša i bude više uvezan sa zajednicom u kojoj djeluje.

Na kraju, svi učesnici složili su se da brojni problemi koji prate tranzicijska društva kakvo je naše, neminovno se odražavaju na brojne aspekte rada i življenja u takvoj državi, pa time i na stepen javne sigurnosti kao i načina rada onih struktura koje su zadužene da obezbijede tu sigurnost građanima. Stoga je suzbijanje negativnih pojave u društvu, a naročito u sektoru rada i uloge koju policija ima, kontinuiran zadatak kojeg moraju biti svjesni svi, kako dužnosnici u organima policije, tako i svi ostali organi koji čine strukturu vlasti u ovoj zemlji.