Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Razmatran Prijedlog prostornog plana “Autocesta na koridoru Vc”

Skupština ZDK razmatrala je danas Prijedlog prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju BiH, “Autocesta na koridoru Vc” za period 2008. do 2028. godine i nakon dvoiposatne rasprave utvrdila svoj stav i mišljenje o pomenutom dokumentu. Ranijim uporednim pregledom ovog dokumenta i Prostornog plana ZDK za period od 2009. do 2029. godine, zašta je bio zadužen Kantonalni zavod za urbanizam i prostorno uređenje, uočen je niz neusaglašenosti trase pomenutog autoputa, zbog čega će biti potrebno usaglašavati kantonalni prostorni plan sa planom višeg reda, pojašnjeno je tokom današnje Skupštine ZDK.Upravo ta neusklađenost sa kantonalnim Prostornim planom, pa i konkretnim općinskim planovima, posebno općina Doboj Jug, Žepče i Zenica, bila je i jedna od glavnih primjedbi većine poslanika tokom današnje sjednice, koji su isticali  da o promjeni trase Autoputa na koridoru Vc općine i njene nadležne službe nisu bile dovoljno upoznate.

Na kraju razmatranja ove tačke dnevnog reda Skupština ZDK dala je svoje mišljenje da se prilikom donošenja Prostornog plana područja posebnih obilježja Autocesta na koridoru Vc, obavezno uvaži postojeća prostorno planska dokumentacija ZDK i njenih općina.Kantonalni Zavod za urbanizam i prostorno uređenje, koji će štititi interese ovog kantona i lokalnih zajednica, zadužen je da zajedno sa predstavnicima općina, sa Federalnim ministarstvom prostornog uređenja razmotri razloge odstupanja od prvobitne trase Autoceste na koridoru Vc , kako bi se nakon usvajanja federalnog Prostornog plana izvršila zakonska obaveza usaglašavanja Prostornog plana ZDK sa planom višeg reda.

(RTV Zenica)