Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Od 1500 privrednih subjekata u Visokom samo Prevent uključen u izradu Plana razvoja, da li nam se sprema neka nova spalionica!?

I dok privrednici Općine Visoko vode bitku sa većinom od 25 vijećnika koji sjede u Općinskom vijeću, a koji nikad privatno nisu ni marku zaradili, ali zato cijeli život žive uredno nakačeni na budžet i dijele lekcije kako je bolje plaćati komunalnu taksu od 2000 KM na 4 rate nego odjednom 500KM, u isto vrijeme izvršna vlast Općine Visoko vrši reviziju i ažuriranje strategije razvoja općine Visoko za period 2006-2015.

Nosilac izrade Plana ažuriranja je Općinski razvojni tim (ORT) u sastavu:

1.    Munib Alibegović, općinski načelnik
2.    Dalibor Tomičić, predsjedavajući Općinskog vijeća
3.    Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća
4.    Fehim Memić, pomoćnik općinskog načelnika
5.    Nidžara  Hadžiomerović, pomoćnik općinskog načelnika
6.    Edina Ferizović, pomoćnik općinskog načelnika
7.    Edina Ahmetović, pomoćnik općinskog načelnika
8.    Dragan Božičković, pomoćnik općinskog načelnika
9.    Amra Omerbegović, šef odsjeka
10.   Suada Koljenović, šef odsjeka
11.   Emir Bukurević, šef odsjeka
12.   Emir Fejzović, šef kabineta općinskog načelnika
13.   Predstavnik Preventa
14.   Predstavnik Foruma građana
15.    Predstavnik JKP „Gradska groblja“ Visoko
16.    Predstavnik JKP „Visočica“ Visoko

Ne bi u svemu ovome ništa bilo čudno pored svih imena i prezimena te dva javna preduzeća uključena u izradu Plana ažuriranja da nema predstavnika Preventa. Ipak, ni to ne treba čuditi jer Prevent je nešto što u ovom trenutku Visokom znači ekonomski i svaki drugi život. Ali, ako znamo da u Visokom pored Preventa postoji još 1.500 privrednih subjeka, postavlja se pitanje zašto Općina u ovoj priči želi od svih privrednih subjekata pričati samo sa Preventom? Zašto sumnjamo? Zato što su nam se u prošlosti dešavali neki papiri, ugovori i odluke kojih se ne sjećamo da je donosilo Vijeće Općine Visoko nego su pokušani, onako ispod ruke, biti podmetnuti visočkoj javnosti kao već gotova stvar. Ovdje prevashodno mislimo na famoznu Spalionicu, mada smo imali slične primjere i sa dokumentima vezanim za mini hidrocentrale koji su otišli na više instance prema Kantonu, a da ih zakonodavna vlast uopće ne poznaje!? U konačnici, da li jedino uključivanje predstvanika Preventa od ukupno 1.500 privrednih subjekata u Visokom za izradu Plana razvoja općine Visoko znači neka nova Spalionica, odnosno odrađivanje nekih privatnih planova, razgovora i dogovora mimo uobičajene zakonske procedure kojim je jedino zajedničko materijalno i novac, ali za pojedince, ne za opće dobro!?!?

Ko i kada je imenovao ORT, ko je donio Odluku u ime Vijeća da baš gore pobrojani budu u timu za izradu Plana? Odakle Prevent u svemu ovome? Da li Prevent ima ekskluzivno pravo da učestvuje i donosi planove i projekte razvoja na općini Visoko, to jest da diktira  šta će biti u njoj. Šta je sa ostalom privredom? Ovakav način pristupa prema razvoju općine može samo dovesti do još većeg nazadovoljstva već nezadovoljnih privrednika, kako na polju privrede, zaštite okoliša tako i na polju infrastrukture.

Ovim povodom kontaktirali smo i PR službu Grupacije Prevent i dobili kratak odgovor:

” Prevent je dobio poziv da se kao najveći privredni subjekt na općini Visoko uključi u proces izrade Plana razvoja općine Visoko i naš predstavnik prisutan je na redovnim sedmičnim sastancima. Za ostala pitanja obratite se organizatoru Općini Visoko koja nam je i uputila poziv”