Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

ASA Osiguranje bilježi rast premije od 3,3%

ASA OSIGURANJE usprkos krizi i prezasićenom tržištu na kojem posluje još 18 osiguravajućih kuća završila je 2011. godinu sa premijom osiguranja u iznosu od oko 9,8 miliona KM, i time povećalo premiju osiguranja za oko 3,3% u odnosu na prethodnu godinu.

„Zadovoljni smo rezultatima ostvarenim u prošloj godini, a naročito ako se uzme u obzir da smo jedna od najmlađih osiguravajućih kuća u FBiH. Kada se odlučuju za osiguravajuću kući klijenti najčešće traže tradiciju i brojnost, ali su kod prepoznali sigurnost i brzinu u isplatama. To je naš recept za poslovni uspjeh“, kaže direktor ASA OSIGURANJA Edib Bašić.

Obzirom da je ASA OSIGURANJE članica ASA grupacije, koja se između ostalog bavi i uvozom i prodajom novih automobila, u portfelju preovladavaju automobilska osiguranja sa nekih 80%, a potom slijede imovinska i osiguranja osoba sa po 10%.
U relativno kratkom periodu svog postojanja, ASA OSIGURANJE je izraslo u prepoznatljivu osiguravajuću kuću koja ima 78 zaposlnika i rasprostranjenu mrežu od 24 svoja i 22 posrednička prodajna mjesta širom FBiH gdje posluje. Prva polica osiguranja izdata je 26. oktobra 2007., a Društvo danas ima 41.902 aktivnih ugovora o osiguranju.
ASA OSIGURANJE u svojoj ponudi ima kompletnu paletu proizvoda neživotnog osiguranja (osiguranje osoba, vozila i imovine). Posebne pogodonosti za klijente predstavlja ubrzana procedura obrade šteta za vozila koja se obavlja u ovlaštenim servisima po principu “ključ u ruke”.

„ASA OSIGURANJE i u 2012. nastavlja svoju misiju potpune posvećenosti unapređenju sigurnosti življenja i poslovanja svojih klijenata, uz kontinuirano širenje lepeze svojih usluga i kanala prodaje, ulaganje u svoje ljudske resurse, poslovne procese i infrastrukturu, te njegovanju odnosa sa društvenom zajednicom u kojoj posluje“, naglašava Bašić.