Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Dok su pravi Visočani ginuli po brdima za Visoko, lažni „visočani“ preko Visokogasa 1994. godine na račun Vispaka u Beču izvlačili devize

Pokušavam se sjetiti i dočarati tu 1994. godinu kada je bilo neizvjesno da li ćeš imati jedan obrok dnevno, kada se čekalo „Sjećanje“ na TV Visoko da vidiš ko je tog dana poginuo i kada si molio Boga za samo malo struje i vode. Nije se imalo o čemu razmišljati osim o tome kako ostati živ i kako zaštiti svoje najbliže. Međutim, druga strana rata u Visokom 18 godina poslije dokumentovano nam dokazuje da je bilo i onih koji su u tom periodu imali drugih briga i problema za razliku od očeva i majki čijim su sinovima Bosnu branili sa radnih obaveza i kojekakvih drugih dezerterskih pozicija.

Dakle, te 1994. godine dok su mnoge majke, žene, sestre, očevi i braća oplakivali svoje najbliže koji dadoše živote za Visoko, Izvršni odbor Općine Visoko vizionarski je imao druge naume – sklapanje SPORAZUMA o zajedničkom finansiranju nabavke opreme gasovoda 4 bara i dijela gasovoda 0,1 bar koji se polaže u isti rov na dionici RSZ Moštre do rejonske redukcione stanice kod Doma zdravlja!?!?

Podsjećam, u tom trenutku i te godine pošteni Visočani nisu bili sigurni da ih već narednog dana ne čeka sudbina Srebrenice, međutim „sijede glave“ imale su drugih problema; pitanje je bilo kako svjež novac u čvrstoj valuti deponovati u sigurnu zemlju sa sigurnom bankom i kako to sprovesti kao legalno djelo. Da ne bi bilo nedoumica, nije to bio pokušaj kupovine oružja za odbranu pod embargom, jer se taj novac godinama kasnije pojavljuje pretvoren u procente kao suvlasnički dio Visokogasa.

Predsjednik Izvršnog odbora općine Visoko Nusret Šahinović te 1994. godine na osnovu Sporazuma zaključuje Ugovore sa KTK Visoko, Vispakom, TSH Farmom Visoko, Vitexom, Veleprometom i Kovinom i raspoređuje koliko ko novaca treba izdvojiti za nabavku opreme prema Članu.2 Sporazuma, a sve za gasovod prema prijedlogu finansiranja gasovoda po „varijanti 3“.
Navedena preduzeća su dužna pare uplatiti na račun firme SCC „HANDELSGELLSCHAFT“ Mbh Wien kod Erste Bank, KT NR 513-67829. Raspored za uplatu je izgledao ovako:

KTK Visoko – 61.610 DEM
VISPAK – 29.110 DEM
TSH FARMA – 22.860 DEM
VITEX – 56.610 DEM
VELEPROMET – 26.610 DEM
KOVINA – 25.360 DEM

Ukupno to je bilo 226.160 DEM

Račun na koji su pare uplaćene je bio račun ratnog Vispaka u inostranstvu. Ko je imao pravo raspolaganja tim računom i šta je od tih para „nabavljeno“ za gasovod, vjerovatno nikad nećemo saznati.

Naknadno 22.02.1995. godine u obavezu učešća se uključuje i GP „Zvijezda“ sa 15.000KM koje treba uplatiti na devizni račun Vispaka broj: 13000-601-19. Prema nezvaničnim informacijama cijevi za gasovod su bile donacija.

Decembar 1996. godine Agencija „Perspektiva“ sačinjava procjenu vrijednosti izvedenih radova na instalacijama gasa na iznos 900.577,16 DEM. Svrha procjene je upis u Sudski registar firme „Visokogas“ i utvrđivanja visine osnivačkog uloga.

06.02.1997. godine načelnik općine Visoko Kenan Jusufbašić donosi Odluku broj: 01/01-012-26/97 o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću za distribuciju i promet gasa i opreme gdje se u Članu 1. pokreće inicijativa i daje saglasnost da se zajedno sa Energopetrolom dd Sarajevo osnuju zajedničko preduzeće. 24.02.1997. godine Općinsko vijeće Visoko pod Tačkom 8. potvrđuje odluku načelnika.

02.09.1997. godine zaključuje se Ugovor između Energoinvesta dd Sarajevo i Općine Visoko o osnivanju Društva i pored disbalansa u visini uloga gdje Općina Visoko unosi 954.614 DEM, a Energoinvest samo 2.000 DEM. U Članu 28. u raspodjeli dobiti učestvuju 50/50 %, a Članom 25. regulišu da osnivači za obaveze učestvuju do visine uloženih sredstava. Što će reći, kad zarađujemo dijelimo, kad gubimo to nek snosi Općina, tj. građani Visokog. Nadalje, Članom 32. i 33. se reguliše da Upravni odbor ima četiri člana, a da svaki osnivač imenuje dva člana. Članom 35. regulisano je da mandat članova traje do opoziva od strane osnivača (tako da može i doživotno). Bitno je napomenuti da je Članom 28. regulisano i da će ukoliko se ne izvrši utvrđivanje vrijednosti urađenih poslova od strane Energoinvesta u roku od jedne godine (da bi povećao svoj ulog sa 2.000 DEM) osnivači će regulisati učešće u raspodjeli dobiti prema njihovim stvarnim ulozima. Koliko je nama poznato, ta obaveza nikad nije izvršena.

Pitanje svih pitanja u cijeloj priči o Visokogasu jeste zašto tadašnja Općina, ili oni koji zvanično nisu bili vlast ali su bili stvarna vlast sa mindera, nisu odmah registrovali Javno preduzeće i tako riješili sve buduće dileme, nego registruju d.o.o!?!? Odgovor je i najnaivnijim među nama jasan! Interes građana je bio da Visokogas bude javno preduzeće, istih onih građana koji su i prije rata uplaćivali samodoprinose za gasovod. Visokogas je registrovan kao d.o.o. upravo zato da bi ga neko nekad mogao kupiti, jer da je tada registrovan kao javno preduzeće, danas ne bi postojao problem zvani UNIS FAGAS.

Preduzeće „Visokogas“ je upisano u Registar Kantonalnog suda u Zenici 30.09.1997.godine u registarskom ulošku U/I – 979/97 sa ulozima kao i u Ugovoru. Pored uloga u procjenjenim radovima uvjet koji je tada postojao za osnivanje „d.o.o.“ od 10.000 DEM, Općina merhametli uplaćuje 8.000, a gigant Energoinvest 2.000 DEM.

15.02.2000. godine Agencija „Perspektiva“ radi procjenu vrijednosti projektne dokumentacije na prijedlog predlagatelja Energoinvest Sarajevo od 03.05.1998. godine!?!?!? Tu se utvrđuje da je vrijednost projektne dokumentacije 289.879,00 DEM,a  vrijednost instalacija 169.852,97 DEM ili ukupno 459.731,97 KM.

I pored toga što je sa 28.02.2000. godine u Visokom bilo svega 52 domaćinstva koja su bili potrošači gasa sa mjesečnim prihodom koji je ostvarivao „Visokogas“ od 3.600KM, a nakon plaćanja gasa BH Gasu sa čistim prihodom od 720KM, direktor firme aktom broj 524/00 vijeću Općine Visoko, načelniku Općine i sekretaru za privredu dostavlja informaciju o trenutnom stanju u preduzeću i planovima za budućnost gdje iznosi, pored ostalog, i buduće uloge Općine i Energoinvesta. Također navodi da je neophodno izvršiti preregistraciju preduzeća, te da je pravo vrijeme da se ispoštuje Član 7. Sporazuma s početka priče (Sporazum o uplati sredstava na devizni račun Vispaka u Beču 1994. godine). Prema ovom aktu nakon preregistracije osnivački ulozi i firmi iz Visokog kao i Energoinvesta bi bili :

VISPAK – 181.749,79KM ili 11,50%
VITEX – 42.344,28KM ili 2,68%
KTK Visoko – 92.101,24KM ili 5,83%
TSH Farma – 34.198,56KM ili 2,16%
VELEPROMET – 39.808,56KM ili 2,53%
GP ZVIJEZDA – 21.600,00KM ili 1,37%
TRGOVAČKA BANKA 101.876,99KM ili 6,44%
OPĆINA VISOKO – 531.721,12KM ili 33,65%
ENERGOINVEST – 481.510,20KM ili 30,47%

Ukupno – 1.580.168,34KM ili 100%

(nikad nije realizovano)

U ovom aktu se također navodi da su u 1999. godini firme UNIS Fagas i Asfaltgradnja izveli radove na mreži, a sve na kredit, te da je već nabavljeno 1000 komada mjerača gasa sa magnetnom karticom i sve to u vrijeme kada samo 52 domaćinstva koriste gas kao energent!?!? Ovdje je vidljivo i da se uvode obaveze bez pokrića! Za trasu gasovoda od Sebilja do Buka Visokogas se zadužio kod Trgovačke banke za iznos od 101.876,99KM, a Odlukom Upravnog odbora preduzeće je ovaj pretvorilo u Osnivački ulog Trgovačke banke koji se prenosi sa Općine Visoko na Trgovačku banku!?

U istom ovom periodu već se pregovara i sa firmom „Veneta“ iz Trsta u iznosu kredita od 2.500.000KM, a iz tih para je bilo predviđeno vraćanje kredita Fagasu i Asfaltgradnji od 1.524.816KM te uradio priključak za novih 1700 domaćinstava koja bi vraćala taj kredit po 30KM mjesečno na 60 mjeseci!? U ovom aktu se spominje također i prvi put firma „Amga“ kao eventualni osnivač ….

Treba istaći da će ubrzo nakon ovih događaja na političkoj sceni u Visokom nakon lokalnih izbora krajem 2000-te doći do velikih promjena, SDP će uzeti primat sa devet vijećnika i svojim načelnikom, a prije toga će se desiti famozna i dobro informisanim Visočanima poznata sjednica OV Visoko poznata kao „VEŠ MAŠINA“ na kojoj je ratna i poratna SDA na čelu sa svojim dugogodišnjim načelnikom „oprala“ sve što se moglo oprati kroz papire (Prijedloge, Nacrte, Odluke, Ugovore…), te na taj način pokušala legalizovati i kroz papire provesti sav lopovluk i ratno profiterstvo. Naravno, bilo je teško u jednoj sjednici ispraviti sve što se zabrljalo svih tih prošlih godina, i sasvim je normalno da su u tome griješili i ostavili nama da nalazimo te greške i iznosimo stvarnu istinu o Visokom i visočkim aferimima.

Ovo je prvi dio priče o historijatu „Visokogasa“ nekadašnjeg gubitaša, a danas „zlatne koke“ Općine Visoko koja prema presudi Suda u Zenici od 19.01.2012.godine u roku od trideset dana treba preći u ruke UNIS Fagasa. Ovo je priča o lažnim Visočanima i ratnim profiterima koji su u vrijeme dok se ginulo za Visoko izmještali devize iz Visokog na sigurne devizne račune po inostranstvu. U nastavku ćemo objaviti podatke o tome kako je Agencija za privatizaciju F BiH obavijestila Energoinvest o mogućnosti alokacije sredstava iz jednog u drugi subjekt iz Energoinvesta u Visokogas. Zatim ćemo objaviti aneks Ugovora o Osnivanju koji bez pitanja tadašnjeg Općinskog vijeća Visoko samostalno zaključuje tadašnji načelnik općine i ovjerava vlastitim pečatom sa Nedžadom Brankovićem. Zašto Kantonalni sud nije prihvatio povećanje kapitala kao i sve ostale dokumente među kojima i podnošenje neovlaštene prijave bez Odluke Općinskog vijeća Visoko za privatizaciju itd, itd ….