Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba


Ovaj zaključak je konačan i protiv njega nije dopuštena žalba

Federalno ministarstvo okoliša i turizma, rješavajući po zahtjevu investitora „Prevent Leather Sarajevo“ d.o.o. Visoko za izdavanje okolišne dozvole za izgradnju postrojenja za termičku obradu otpada – spalionicu na lokaciji Topuzovo Polje bb, Visoko, Općina Visoko, na osnovu člana 64. Zakona o zaštiti okoliša („Službene novine Federacije BiH“ br 33/03), člana 24 Zakona o izmjenama i …


Počela nastava u drugom polugodištu

Danas je u Zeničko-dobojskom kantonu počela nastava u drugom polugodištu 2011/2012. školske godine. Na području cijelog ZDK u školske klupe danas je sjelo 51.740 učenika 59 osnovnih i 31 srednje škole. Nastava u drugom polugodištu trajat će do 13. juna. Završni razredi srednje škole nastavu će pohađati do 9. a osnovci do 30. maja. Proljetni …


Kako je Kantonalna direkcija za ceste odbila platiti Trgošpedu za užas od ceste na Sebilju

Nakon što smo objavili kompletan odgovor Kantonalne direkcije za ceste na naš upit šta se dešava na regionalnoj cesti Visoko-Kiseljak i kad će ta cesta konačno postati normalno upotrebljiva, objavljujemo i dokument koji je Direkcija za ceste poslala kakanjskoj firmi “Trgošped” u kojem ih izvještava o povratu faktura jer Nadzorni organ nije prihvatio njihov zahtjev …


17. sjednica Skupštine ZDK u utorak 31.01. sa početkom u 10.00 sati

17. sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona održat će se 31.01.2012. godine /utorak/, sa početkom u 11.00 sati. Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red: Prijedlog Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju BiH „Autocesta na koridoru Vc“ za period 2008. do 2028. godine –          Utvrđivanje mišljenja Skupštine Zeničko-dobojskog kantona 2. Prijedlog Programa rada Skupštine za 2012. …