Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Na sjednici Vlade ZDK usvojen Dokument okvirnog budžeta

Na 48. sjednici Vlade ZDK koju je sazvao Fikret Plevljak usvojen je Dokument okvirnog budžeta za period 2012-2014. godine kojim su projicirane srednjoročne makroekonomske prognoze i fiskalna strategija, zatim struktura potrošnje u javnom sektoru i budžetski prioriteti u ovom periodu. Izrada Dokumenta okvirnog budžeta za trogodišnji period je uobičajena praksa koja proizilazi kao obaveza iz Zakona o budžetima Federacije Bosne i Hercegovine.

Također, na sjednici je data ovlast ministrici za obrazovanje, nauku, kulturu i sport da potpiše ugovore sa studentskim centrima u Federaciji BiH o subveniconiranju usluga smještaja i ishrane studenata sa područja ZDK u akademskoj 2011/2012. godini.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport je dobilo saglasnost Vlade da isplati sredstva sportskim klubovima za troškove članarine i kotizacije i za isplatu sredstava namijenjenih ustanovama kulture, u skladu s Odlukom o privremenom finansiranju za period januar – mart 2012. godine.

Osim toga, usvojena je i Informacija o stanju priprema za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća sa mjerama za organizovanje, razvoj i jačanje civilne zaštite u Kantonu koju je izradila Kantonalna uprava za civilnu zaštitu.