Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

FOTO: Zbog nekvalitetnog izvođenja radova Direkcija za ceste odbila platiti izvođaču radova, uz sve to uništene i postojeće instalacije!

Već duže vrijeme svaki put kada automobilom idete preko Sebilja u pravcu Podvisokog, zbog užasnog stanja na cesti vjerovatno psujete i, dok vam škripe kinetički zglobovi, prisjećate se bliže i daljnje familije svih onih koji su uključeni u projekat sanacije ovog dijela puta i koji su očito nesposobni da to urade. Isto tako je i pješacima koji su u stalnoj opasnosti da ih ne pregazi neki nervozni vozač koji žuri u pravcu Kiseljaka i u toj žurbi zbog nastalih lokvi prljave vode prska sve oko sebe. Raspitivali smo se, slali dopise i dobili odgovore – ukupan tal je 110.524,45 KM, firma koja nam zagorčava život i koja je dobila posao na tenderu je „Trgošped“ iz Kaknja sa svojim kooperantom iz Visokog. Osim što su nam napravili rovovski ambijent, prema dokumentaciji koju smo dobili evidentno je da su nam na postojeću učinjenu štetu sa cestom napravili i štetu u pogledu instalacija, a na sve to Kantonalna direkcija za ceste njihov dosadašnji rad je ocijenila negativno i zbog toga im nije željela isplatiti ispostavljene fakture. Općina umjesto da pokuša sanirati načinjenu štetu i proba nešto uraditi na poboljšanju ubrzavanja saobraćaja na pomenutoj lokaciji i zaštiti pješaka, tražila je i neka dodatna sredstva od Direkcije i to za finansiranje izgradnje javne rasvjete.

U nastavku integralno prenosimo odgovor na naš upit Ministarstvu za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline – KANTONALNA DIREKCIJA ZA CESTE

Vašim upitom od 13.01.2012.godine, tražili ste informaciju o započetim, a nedovršenim radovima u gradskoj zoni Sebilj, na regionalnom putu pravcu Visoko – Kiseljak, ko su krivci za loše stanje ulice koja trenutno ometa normalno odvijanje saobraćaja i život građana, te kada se planiraju završiti radovi, a ulica dovesti u prvobitno stanje?

Na osnovu Odluke Vlade Federacije BiH o usvajanju Liste projekata magistralnih, regionalnih i lokalnih cesta, finansiranih iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdavanjem GSM licence za 2009.godinu i dijela sredstava za 2010.godinu („Službene novine Federacije BiH broj: 64/10), određen je i projekat pod nazivom „Regionalne ceste na području općine Visoko“, a implementator sredstava je Kantonalna direkcija za ceste u sastavu Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK.

Imajući u vidu činjenicu da Kantonalna direkcija za ceste nadležno kantonalno ministarstvo nije kandidovalo navedeni projekat prema Vladi Federacije i Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija kao i činjenicu da je naziv projekta nedovoljno definisan. Direkcija je kontaktirala odgovornu osobu u Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija, pomoćnika ministra g-dina Zaima Heću, kako bi se definisala dionica ceste i obim radova za implementaciju projekta.
Iako je Direkcija planirala da se navedena sredstva utroše na obnovu i ojačanje kritičnih dionica kolovoza regionalne ceste Visoko – Kiseljak ili sufinansiranje radova obnove mosta u Dobrinji, slijedili smo upute iz Federalnog ministarstva, tj. Dionicu ceste sa obimom radova treba da odredi općinska služba za prostorno uređenje, a kontakt osoba je pomoćnik načelnika g-đa Nidžara Hadžiomerović. Nadležna općinska služba je u koordinaciji sa stručnom službom Direkcije odredila dionicu ceste za predmet javne nabavke, tj. Dionica Sebilj – Kiseljak, na regionalnoj cesti R443 Visoko – Kiseljak.

Direkcija je okončala postupak javne nabavke u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama BiH, te zaključila ugovor sa odabranim izvođačem radova „Trgošped“ d.o.o Kakanj, broj: 12/08-27-22975/11 od 12.09.2011.godine, na iznos od 110.521,45KM.
Za izvršenje ugovorenih radova Izvođač je uveo kooperanta – preduzeće „Mušinbegović“ d.o.o Visoko, a radovi su započeti od vremena kada je nadležni općinski organ usaglasio sve tehničke detalje i ostalu propisanu dokumentaciju sa nadzornom službom Direkcije, tačnije 10.11.2011.godine.

U toku izvođenja radova, aktom broj: 03/1-23-7-397/11 od 17.11.2011.godine, općinska služba za prostorno uređenje je zahtjevala od Direkcije i nadležnog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija odobravanje sredstava za izvođenje dodatnih radova na postavljanju instalacija za javnu rasvjetu i produžetak sanacije trotoara u dužini od 280 metara.

Dopisom broj 12/08-27-14290-7/11 od 30.11.2011.godine, Direkcija je proslijedila akt općinske službe za prostorno uređenje prema nadležnom federalnom ministarstvu na razmatranje i odobravanje sredstava za dodatne radove, do visine odobrenih sredstava namjenjenih za navedeni projekat.

Kako do danas Direkcija nije dobila odgovor od federalnog ministarstva, izvođač je morao obustaviti ugovorene radove kako bi pristupio izvođenju radova na ugradnji podzemnih instalacija prema upustvima nadležne općinske službe. Prema saznanju nadzorne službe Direkcije, u vrijeme izvršenja dodatnih radova zahtjevanih od strane općine, pojavio se problem oštećenja vodovodnih instalacija što je dodatno prouzrokovalo loše stanje ceste i normalno odvijanje prometa cestom. Osnovni razlog kašnjenja i zastoja u izvođenju ugovorenih radova kao i činjenica da je ostalo loše stanje ceste, je zbog nepredviđenih okolnosti i izvršenja dodatnih radova zahtjevanih od strane općine. Za sanaciju ceste do početka radova dat je nalog preduzeću na održavanju regionalne ceste u zimskom periodu („Mušinbegović“ d.o.o. Visoko) da redovno prati stanje ceste uz poduzimanje potrebnih mjera sanacije.

Nastavak ugovorenih radova je planiran početkom gradilišne sezone u tekućoj godini, do kada bi trebalo da se riješi glavni problem, tj. Zahtjev općine za izvođenje dodatnih radova na ugradnji podzemnih instalacija za potrebe javne rasvjete.
Izvođač je prema Direkciji ispostavio fakturu za izvršene radove u Prvoj privremenoj situaciji, ali je ista vraćena Izvođaču iz razloga nekvalitetnog izvođenja radova.

D I R E K T O R
Rasim Kovač, dipl.ing
SAGLASAN MINISTAR
Mr.sci. Raif Seferović, dipl.ing

{joomplucat:396 limit=16|columns=4}