Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Mogućnost kvartalnog plaćanja

Općinsko vijeće Visoko na posljednjoj, decembraskoj, sjednici je donijelo odluku o komunalnim taksama koja je stupila na snagu 31.12.2011.g. Potreba za izmjenom komunalne takse nastala je zbog određenih primjedbi i prigovora vezanih za primjenu ove Odluke na području općine Visoko, koje su upućene od Udruženja privrednika Visoko, IGM-a i drugih brojnih privrednih društava – ističe u razgovoru za Visoko.co.ba Suada Koljenović iz Općinske  službe za privredu, razvoj, finansije i budžet.

Ona naglašava da je presudna bila i odluka Ustavnog suda o izmjeni  ovih taksi donesena u novembru prošle godine.

Komunalne takse se propisuju i naplaćuju za svaku istaknutu firmu, držanje muzike u ugostiteljskim objektima, držanje sredstava za priređivanje nagradnih igara, privremeni boravak u hotelima, motelima i prenoćištima, kampovima, kućnoj radinosti, zatim za komercijalne oglase i obavijesti istaknute na javnim mjestima i za korištenje slobodnih površina za postavljanje ljetnih bašti.

„Za poreske obveznike najznačajnija je taksa za istaknutu firmu koja se plaća na svaku istaknutu firmu, oznaku, obilježje ili natpis na poslovnim prostorijama i objektima kojima se označava da određeno pravno ili fizičko lice obavlja djelatnost ili zanimanje u skladu sa zakonom. Naplatu vrši poreska ispostava Visoko.“

Nadležna služba sačinila je kriterije za određivanje visine komunalne takse:

–   Naseljeno mjesto razvrstano po zonama u kojem takseni obveznik ističe firmu, odnosno obavlja djelatnost

–   Pravni status subjekta koji obavlja djelatnost (pravno ili fizičko lice)

–  Vrsta djelatnosti

Ovi kriteriji se koriguju dopunskim kriterijima koji se odnose na broj istaknutih firmi jednog subjekta i period u kojem takseni obveznik počinje sa poslovanjem. Zone u kojima se obavlja djelatnost određene su odlukom o građevinskom zemljištu na području općine Visoko, s tim da će se ostalo građevinsko zemljište s aspekta plaćanja ove komunalne takse tretirati kao šesta poslovna zona. (fotografija-Grafički prikaz zoniranog područja općine Visoko)

“Finansijski efekti pokazat će blago povećanje kod određenih djelatnosti, i to uglavnom kod djelatnosti koje se obavljaju u prvoj poslovnoj zoni. O odnosu na prethodnu odluku u komunalnim taksama, novitet je da se godišnja taksa može plaćati kvartalno prema tarifi koja je sastavni dio ove odluke. Do sada se ova taksa plaćala do kraja kalendarske godine“ – ističe Koljenović.

Odlukom o komunalnim taksama određena su i deficitarna zanimanja i tradicionalni zanati na području općine Visoko u smislu oslobađanja od plaćanja komunalne takse. To su sljedeće djelatnosti: izrada predmeta od gline, slikanje na staklu, porculanu i keramici, kovačka djelatnost, RTV mehaničarska, kameno-rezačka, tapetarska, izrada drvene ambalaže, izrada ukrasnih predmeta od drveta, izrada suvenira, krojačka i izrada narodnih nošnji, obućarska, saračko-remenarska,  opanćarska, ručno pletenje, veziljska, ćilimarska i vunovlačarska djelatnost, sahadžijska, dimnjačarska, vodeničarska, bojadisaone, brijačko-frizerska za muškarce, proizvodnja drvenog uglja na tradicionalan način, proizvodnja kreča na tradicionalan način, izrada kora za pite na tradicionalan način, hemijsko čišćenje odjeće, štavljenje svih vrsta kože i krzna na tradicionalan način, izrada kožne i krznene galanterije i kožnih rukavica i tašnarska djelatnost – održavanje i popravka.