Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

FOTO: Inkluzivna škola -omogućiti za svu djecu učenje i učešće u obrazovnom sistemu

„Primjena indexa inkluzivnosti“ naziv je dvodnevnog seminara koji je održan  u OŠ “Kulin ban” u Visokom. Seminar podrazumijeva obuku školskih razvojnih timova i provodi se do kraja mjeseca februara u svim osnovnim školama na području ZDK.

Predavači na seminaru u OŠ “Kulin ban” bili su Enisa Mehić i Almir Sivro, stručni savjetnici u oblasti obrazovanja pri Pedagoškom zavodu Zenica. U interaktivnu radionicu u OŠ “Kulin ban” u Visokom uključili su se predstavnici učenika i roditelja, lokalne zajednice, nastavnog osoblja, te direktor i njegov zamjenik.

Cilj seminara je izrada školskih, odnosno općinskih razvojnih planova, koji će doprinijeti uključivanju u osnovno obrazovanje sve djece školskog uzrasta, bez obzira na njihove specifičnosti.

Istovremeno, “Indeks inkluzivnosti” predstavlja i sredstvo za samoprocjenu škola.

Priručnik zа inkluzivni rаzvoj škole pružа dovoljno informаcijа o inkluziji u obrаzovаnju, tаko dа gа uspješno mogu koristiti i oni koji u ovoj oblаsti nemаju dovoljno iskustvа. Sаdrži 44 pokаzаteljа inkluzivnosti u tri dimenzije – politici, kulturi i prаksi, kаo i 675 pitаnjа zа sаmoevаluаciju inkluzivnosti škole.

Indeks inkluzivnosti je inicijativa čiji je cilj unapređenje saradnje između škola i općina kako bi se povećao stepen sveobuhvatnosti, poštivanja različitosti i kvalitete obrazovanja. To je ujedno i metoda kojom se procjenjuje postojeće stanje u školama, njihove potrebe, te prioritetna pitanja koje škole i zajednice trebaju zajedno rješavati.

Nakon ovog seminara članovi razvojnog tima narednih mjeseci radit će na izradi razvojnog projekta OŠ “Kulin ban” Visoko. Inače, razvojni školski planovi bit će obavezni od naredne  2012/2013. školske godine.

{joomplucat:394 limit=24|columns=3}