Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

“Tužbe po kojima Kanton mora isplatiti 14 miliona KM jesu zakonite, ali to otvara druga pitanja”

Nakon što je Fikret Plevljak, premijer ZDK, u intervjuu za Federalni Radio iznio svoj stav da je na osnovu sudskih izvršenja ZDK zreo za stečaj, i nakon što je javno pozvao na odgovornost one koji su u proteklom periodu nanijeli štetu ZDK praveći pogrešne i štetne političke poteze koji u konačnici porezne obveznike koštaju i do 70 miliona KM, zatražili smo mišljenje nadlažne ministrice finansija u Vladi ZDK Amre Babić, koja govori o posljedicama tužbi i sudskih izvršenja, neusvajanju budžeta ZDK i usvajanju budžeta Općine Visoko koji je prema njenom mišljenju nerealan.

Premijer Fikret Plevljak za Federalni Radio izjavio je da će funkcioniranje ZDK u ovoj godini značajno usložiti obaveza proistekla iz presude Ustavnog suda Federacije, kojom se iz kantonalnog budžeta mora izdvojiti 5 posto, odnosno oko 14 miliona maraka za isplatu izvršnih sudskih presuda po osnovu granskih kolektivnih ugovora budžetskih korisnika. Ukupna potraživanja po ovom osnovu su alarmantna, a pretpostavlja se da iznose oko 70 miliona maraka. Da se radi o nekoj firmi situacija bi bila zrela za proglašavanje stečaja. Kako to izgleda iz ugla Vašeg Ministarstva za finansije?

– Ukupna obaveza po osnovu izvršnih sudskih presuda koja tereti ZDK iznosi cca. 43 miliona KM bez kamata. Kako stvari trenutno stoje, u skladu sa Zakonom o izvršnom postupku i presudom Ustavnog suda, svaki nivo vlasti dužan je u budžetu planirati 5% na ime izvršenja istih, i ukoliko ne dođe u međuvremenu do izmjena zakona, u Prijedlogu budžeta ZDK za 2012.g. bit će izdvojena stavka za ovu namjenu upravo u ovoj visini i to će biti jako veliki teret za budžet, jer se u 2012.g ne planira povećanje prihoda koje bi eventualno moglo obezbijediti nedostajuća sredstava za ovu namjenu. Podsjetit ću vas na sljedeće:

  • projekcija prihoda u budžetu za 2011.g. iznosila je 275.500.800 KM (uključujući i 10.000.000,00 primitaka od MMF-a), odnosno 265.500.800,00KM poreznih i ostalih priliva i prihoda;
  • zaključno sa 31.12.2011.g. ostvareni prilivi na trezor ZDK realizovani su u iznosu od 248.042.859 KM. Prilivi za oktobar 2011.g. realizovani su u procentu od 97% plana, a u novembru su iznosili 89% planiranih priliva. U decembru je to bilo 94% planiranog iznosa. Zaključno sa 31.12.2011.g. kumulativni plan priliva ostvaren je u iznosu od 93,50% u odnosu na planirani iznos budžetom;
  • ukupni prihodi i primici ostvareni u prethodnoj 2010.g. iznosili su 245.306.999 KM, a rashodi 250.850.840 KM;
  • osnovica za obračun plaća budžetskih korisnika povećana je za isplate od 01.04.2011.g. sa 400 KM na 432 KM – povećanje za 8%;
  • ukupni planirani prihodi u budžetu za 2011.g. u odnosu na izvšenje 2010.g. veći su za 8%, a rashodi za 6%;
  • prema projekciji izvšenja budžeta za 2011.g. ukupni prihodi bit će veći u odnosu na izvršenje 2010.g. za 2%, a rashodi za 3%;
  • prema trećoj revidiranoj projekciji FMF od novembra 2011.g. prihodi od indirektnih poreza za 2012.g. za ZDK planiraju se u iznosu od 183.886.638 KM. U odnosu na prvobitne projekcije i usvojeni Plan budžeta za 2012.g. u iznosu od 197.154.875 KM;
  • također, napomenut ću da je Skupština kantona usvojila Nacrt budžeta za 2012.g. dok Prijedlog budžeta za 2012.g. Vlada još nije utvrdila. U međuvremenu usvojen je rebalans budžeta za 2011.g. na niže u odnosu na usvojeni budžet za 2011.g. i Odluka o privremenom finansiranju za prvo tromjesečje 2012.g., a s ciljem stabilizacije i ograničavanja budžetske potrošnje, odnosno smanjenja deficita.

 

Da li je opcija za iznalaženje ovih sredstava smanjenje plaća budžetskih korisnika i može li se pretpostaviti kako bi na sve reagovao Sindikat u kantonu? Podsjećam da su plaće budžetskih korisnika u ZDK svakako na pretposljednjem mjestu u Federaciji po visini?

– Sve opcije su moguće, ali zasigurno će ovo pitanje biti rješavano u saradnji sa Sindikatima i ne smijemo dovesti u pitanje rad i funkcionisanje institucija i organa kantona. Podsjećam da možemo dijeliti samo prihode koje imamo. Ukoliko ne dođe do smanjenja budžetske potrošnje, a budemo u situaciji da moramo isplatiti ovih 14 miliona KM, ja očekujem udar na likvidnost budžeta što bi se moglo negativno odraziti na redovnost isplata i izmirivanja obaveza kantona po bilo kom osnovu. Naravno, sve ovo u konačnici može značiti i kumuliranje dodatnog budžetskog deficita i niz drugih problema. Oko 90% budžeta kantona je “fiksno” i vezano za plaće koje su u 2011.g. povećane za 8%, materijalne troškove i zakonske transfere. Negdje oko 10 % budžetskih sredstava dijeli se na transfere za boračka pitanja, obrazovanje, gdje uključujemo i finansiranje sporta i kulture, socijalu, poticaje privredi i poljoprivredi. Ukoliko od ovih skromnih 10% budemo morali izdvojiti 5% na izmirenje obaveza po osnovu sudskih presuda, onda možete shvatiti o čemu pričamo.

Logično se nakon ove situacije postavlja pitanje odgovornosti onih koji su loše procjenjivali i vodili ovaj kanton u prošlosti, pa se samim tim poigrali sudbinom 400.000 građana. Premijer Plevljak je nagovijestio pokretanje odgovornosti, navodeći da ljudi u privredi odgovaraju za mnogo manje iznose. Kakav je Vaš stav o tom pitanju?

– Moramo znati ko je i pod kojim uvjetima potpisao kolektivne ugovore. Ti ugovori i danas, ali i u prošlosti davali su veća materijalna prava po osnovu rada uposlenicima nego što je to realno bilo moguće ispoštovati i isplatiti iz budžeta svih nivoa. Također ta prava su neujednačena između različitih granskih kolektivnih ugovora i samog općeg kolektivnog ugovora. Dodatni problem je i neujednačena sudska praksa. Tako danas imamo slučaj da su iznosi dosuđeni u korist korisnika po osnovu različitih kolektivnih ugovora ili na više kantona, po istom osnovu i za isti period, različiti i neujednačeni. Također moramo biti svjesni da imamo uposlenike koji rade, primaju redovno plaće i sve naknade i u isto vrijeme imaju po nekoliko tužbi za različite periode, znači uredno tuže svog poslodavca. To jeste zakonito, ali otvara druga pitanja.

Nedonošenje budžeta ZDK za ovu godinu vjerovatno u mnogome oteževa funkcionisanje kantona, kao i rad Ministarstva za finansije. Javno već istupaju i prvi nezadovoljnici, a ovdje prije svega mislim na one koji primaju boračke stipendije i jedna su od najosjetljivijih kategorija. Za razliku od Općine Visoko, ZDK još nije usvojio budžet za 2012. godinu koja se najavljuje kao jedna od najgorih u ekonomskom smislu. Kako Vi gledate na kantonalno neusvajanje, odnosno visočko usvajanje budžeta za 2012. godinu?

– U trenutnoj situaciji kada su projekcije prihoda za 2012.g. neizvjesne, kada imamo prognoze pada javnih prihoda u 2012.g. najvažniji zadatak je osigurati likvidnost i stabilnost budžeta. Naši budžetski zahtjevi su cca. 300 milona KM, a već sam rekla da je prihod 2011.g. bio cca. 248,5 miliona KM. U ovakvim uvjetima i očekujući ishod parlamentarne procedure izmjena Zakona o izvršnom postupku, a s ciljem stabiliziranja budžetske potrošnje, jedino rješenje bilo je Odluka o privremenom finansiranju, nećemo dozvoliti da neusvajanje budžeta dovede u pitanje osnovne funkcije kantona i učinit ćemo sve da u zakonskim okvirima obezbijedimo što veći nivo prava građanima. Kada je riječ o stipendijama, nažalost nećemo moći ubrzati postupak prije usvajanja budžeta, ali ćemo maksimalno nastojati izvršiti sve pripremne radnje kako bi odmah po usvajanju budžeta došlo do reralizacije ovih sredstava.

 

Vezano za usvajanje budžeta općine Visoko, SDA i ja lično kao član Povjereništva, dali smo svoje mišljenje, a korisnici budžeta i građani će imati priliku, a i potrebu da one koji su budžet predložili i podržali, odnosno usvojili, pitaju za njegovu raelizaciju. Obećanje je dug, kažu, a za dug se pita. Plašim se da će veći dio tih obećanja ipak ostati samo na papiru. Podsjećam da je budžet Općine Visoko samo na poziciji prihoda od PDV-a, a u skladu sa posljednjim dostavljenim projekcijama Federalnog ministarstva za finansije, precijenjen za cca. 500.000,00 KM.

Ja sam i prije ukazivala na nedostatak saradnje sa većim nivoima, a sad odgovorno mogu reći da kanton finansira grijanje svih škola osim u Visokom, gdje za srednje škole dio troškova dobrovoljno snosi Općina. Tu su i neutrošena sredstva iz kantona. Na primjer, evo već niz godina vodne naknade koje se ne realizuju u korist općine Visoko, da ne spominjemo gdje je ovdje 5% za izvršne sudske presude. Vrijeme će donijeti odgovore ali posljedice će nažalost snositi oni koji su najmanje krivi. U izradi budžeta zakon je jasan, nalaže zakonitost, efikasnost, ekonomičnost i realnost. Toga moramo biti svjesni i toga se moramo pridržavati.

Hvala Vam za razgovor i odvojeno vrijeme za Visoko.co.ba.

– Hvala Vama na interesovanju za jednu ovako ozbiljnu temu.