Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

“Dužni smo isplatiti 5% od budžeta za isplatu presuda Ustavnog suda, neko treba i da odgovara za štetu nanesenu Kantonu”

Funkcioniranje Zeničko-dobojskog kantona u ovoj godini značajno će usložiti obavezu proisteklu iz presude Ustavnog suda Federacije kojom se iz kantonalnog budžeta mora izdvojiti 5 posto, odnosno oko 14 miliona maraka za isplatu izvršnih sudskih presuda po osnovu granskih kolektivnih ugovora budžetskih korisnika. Ukupna potraživanja po ovom osnovu su alarmantna, a pretpostavlja se da iznose oko 70 miliona maraka. Ovaj kanton, da je riječ o preduzeću, već bi mogao otići u stečaj, kaže kantonalni premijer Fikret Plevljak.

„Po presudi Ustavnog suda mi smo dužni isplatiti/izdvojiti 5% za isplatu pravosudnih presuda, to je na 265 miliona negdje oko 13,5-14 miliona KM, što su strašno velike pare ne samo za jedan kanton nego i za Federaciju, ali Boga mi i za nivo države. Ukoliko budemo morali rješavati jedan takav tehnički problem, jer on je u suštini samo tehnički i nikakav drugi ni socijalni ni finansijski ni politički, onda ćemo morati zaista te naše stavke u budžetu toliko dobro izanalizirati i isprebacivati da oslobodimo ta sredstva, šta god da se desi kako god da budemo to rješavali u tome ćemo biti jako uporni. Mi nećemo narušavati i štetiti interese građana da bismo namirili te presude, ako budemo odnekle uzimali te novce to će biti od naših plaća, nas koji živimo od budžeta.“

Šta to konkretno znači, smanjenje plaća budžetskih korisnika?

„S obzirom da je ZDK pretposljednji, dugo je bio posljednji po prosječnim plaćama, mi nerado razmišljamo o smanjenju plaća, ali ukoliko budemo primorani da radimo i takve stvari da bismo ispoštovali sudske presude, mi ćemo i to raditi. Ono što svakako nećemo raditi po cijenu smanjenja svojih plaća jeste ugrožavanje boračkih populacija i socijalno ugroženih, naša djeca, školska i studentska omladina te oni koji svojim radom obezbjeđuju da ovaj kanton normalno živi, to je osiguranje javnog reda i mira kroz policiju i briga za našu djecu u školskim ustanovama, znači nastavničko osoblje.“

Šta su vaše pretpostavke, hoćete li naići na podršku Sindikata obzirom da su neki već najavili zahtjeve za povećanjem plaće, recimo budžetski korisnici u osnovnom obrazovanju?

„Svaki zahtjev je legalan i legitiman. Ljudi imaju pravo da traže sve što misle da je realno. Ja ne očekujem da će Sindikat biti smetnja, želio bih i volio bih da Sindikat bude podrška naporu ove Vlade da vodimo socijalni dijalog, ali socijalni dijalog u društvu a ne samo u krugu budžetskih korisnika. Na kraju krajeva, ova Vlada i budžet ZDK pripadaju građanima ZDK, a ne samo određenom dijelu tih građana.“

U vezi s ovim izvršnim sudskim presudama najavili ste i pokretanje pitanja odgovornosti, odgovornosti čije?

„Pa ne mogu se donijeti loša rješenja, koja u konačnici ugrožavaju živote 400.000 stanovnika ovog kantona, a da za to niko ne bude kriv. Dakle, neko ko je predlagao određena rješenja. Zakonska i podzakonski propisi koji su Kanton doveli u ovakvu situaciju, po meni, imaju punu formu štetnih ugovora. Ako ljudi u privredi za mnogo manje iznose mogu odgovarati, zašto neko od nas u administraciji ne bi mogao odgovarati za štetu ili za obavezu koja nije realna i koja se nameće kantonu u iznosu od 50, 60, 70 ili čak više miliona maraka.“

(Radio Federacije)