Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

“Tretman otpadnih voda na gradskom groblju u Visokom”

Na osnovu javnog konkursa za korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2011. godinu, koji je objavljen u Službenim novinama FBiH, broj: 75/11 od 07.09.2011. godine, Općina Visoko je u saradnji sa JKP “Gradska groblja” d.o.o. Visoko kandidovala projekat pod nazivom “Tretman otpadnih voda na gradskom groblju u Visokom”.

Nakon formalno-pravne provjere i stručne ocjene pristiglih prijava, Upravni odbor Fonda za zaštitu okoliša FBiH donio je Odluku o odabiru korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH kojom je prijava Općine Visoko i JKP “Gradska groblja” d.o.o. Visoko koja se odnosi na projekat pod nazivom “Tretman otpadnih voda na gradskom groblju u Visokom” ocijenjena pozitivno i za koju je odobreno 1.000.000,00 KM na ime sufinansiranja projekta.

(visoko.gov.ba)