Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Poziv na sastanak

Teme proširenog okruglog stola:

a) “Sama bezbjednosna situacija naše djece u školama, kao i građana u našoj lokalnoj zajednici i šire”,
a.1. “Šta naša djeca rade u slobodno vrijeme?”
b) “Socijalno-statutarna pitanja boračke populacije, veterana rata”,
c) “Samozapošljavanje veterana rata u našoj lokalnoj zajednici”
Molimo Vas da se odazovete ovom pozivu i da se uključite u rješavanje problema boračke populacije, jer kroz ovu inicijativu mislimo da ćemo kvalitetnije doprinijeti i pomoći Vladi, Parlamentu i lokalnoj zajednici za bolje sutra, svih nas, naše i Vaše lokalne zajednice. Tako ćemo svi zajedno svojim učinkom doprinijeti efikasnijem i bržem rješavanju problema, ali također i pomoći u što kvalitetnijem Prijedlogu pred usvajanje Zakona o pravima boraca. Mislimo da imamo moralnu i političku obavezu prema ovoj populaciji.
S poštovanjem!
SASTANAK ĆE SE ODRŽATI U MALOJ SALI OPĆINE VISOKO DANA 6.1.2012. GODINE, U 14.00 SATI.
POZVANI: Ministar za boračko-invalidsku zaštitu Federacije, zastupnica u Federalnom parlamentu Jasmina Zubić, predsjednik “Unije veterana” Federacije, premijer Ze-do kantona, ministar za boračko-invalidsku zaštitu Ze-do kantona, ministrica finansija Ze-do kantona, ministrica u Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Ze-do kantona, predsjednik “Unije veterana” Ze-do kantona, zastupnica Skupštine Ze-do kantona, direktor Biroa za zapošljavanje Ze-do kantona, pomoćnik ministra za pravne poslove Ze-do kantona, načelnik općine Visoko, direktor Centra za socijalni rad Visoko, pomoćnik načelnika za boračko-invalidsku zaštitu općine Visoko, šef službe za radno-okupacioni tretman Terapijske zajednice “Kampus” Kantona Sarajevo, šef Biroa za zapošljavanje općine Visoko, predsjednik Sindikata općine Visoko, načelnik MUP-a općine Visoko, pedagog MSŠ “Hazim Šabanović” Visoko, mediji.
Ovim putem Vam želimo sretnu i uspješnu novu 2012. godinu.
Predsjednik JOB-a “Unija veterana” općine Visoko
Gosp. Nijaz Pinjić