Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Kad smo raščistili sa Preventom jel vrijeme da ukažemo na druge koji nam ekološki ugrožavaju normalan život?

Već u nekoliko navrata smo pisali o tome i ukazivali kako Prevent nije jedini problem Visokog po pitanju zagađenja zraka, pa i vode. Nije jedini, ali u ovom trenutku je najveći i najeksponiraniji. Razlog veoma jasan, za sve one koji zagovaraju tezu da je prije rata to isto radio i KTK Visoko, što je tačno, s tim da je KTK Visoko prije rata radio cca 2000 koža mjesečno dok je danas to Preventova dnevna potreba. Međutim, ovdje se želimo osvrnuti na dva druga veoma ozbiljna problema o kojima javnost i oni koji uzimaju paušale da javno ukazuju na to ustvari šute. Početkom prošle godine pisali smo i ukazivali na ekološku „atomsku bombu“ koja se nalazi u krugu KTK u Topuzovom Polju, a koja se sastoji od kožnog otpada punog šestovalentnog kroma i koji stoji tu deponovan već godinama, a direktni je uzročnik karcinoma. Niko iz KTK i niko iz zvanične Općine Visoko se ne pita zašto je to tako, niti ima namjeru da rješava taj problem koji zasigurno preveden u kamione koji bi ga trebali odvoziti iz Visokog kao opasan otpad prelazi cifru od 300 kamiona (što je usput i veliki biznis ako znamo koliko košta usluga prevoza za jedan takav kamion). Isti taj otpad i krom se širi i ugružava podzemne vode, a samim tim i bunare s vodom za piće okolnih sela.

Drugi primjer je ponovo vezan za KTK Visoko, niko se zvanično ne pita šta se dešava, uočljivo posebno nedjeljom, u postrojenjima KTK u Prijekom kada iz velikog dimnjaka izlazi crni dim i ugrožava čistoću zraka u Visokom!? Isti takav problem imamo i sa spaljivanjem medicinskog otpada iz Doma zdravlja Visoko!? O ovim pitanjima niko javno i zvanično još ne diskutuje. Osim ovoga u Visokom, pored spalionice koju nam pokušava podvaliti Prevent, već postoji jedan oblik spalionice o kojoj također niko ne govori niti smo imali nekakve javne rasprave o tome, pa se logično postavlja pitanje je li uopće legalna?

Da bi se prema pravilniku uopće pristupilo projektu koji bi mogao biti potencijalni zagađivač potrebno je izvršiti ocjenu trenda kvaliteta zraka praćenjem minimalno pet godina. Tek ukoliko su zagađujuće materije niže od graničnih vrijednosti i niže od ciljanih vrijednosti CV postoji mogućnost uvođenja novih zagađujućih materija u dati prostor.

Pitanje „zvaničnicima“ i ljudima iz struke:

Ko je u proteklih pet godina pratio kvalitet zraka u Visokom, kolike su vrijednosti  zagađenja izmjerene i kojih zagađujućih materija imamo „prostora“ da ispustimo u atmosferu, a da ne pređemo granične vrijednosti?

Pravilnik o graničnim vrijednostima kvaliteta zraka, (“Službene novine F BiH” broj 12/05)

http://vlada.ks.gov.ba/node/1504

I OPĆE ODREDBE

Član 1.

Ovim pravilnikom uređuju se granične vrijednosti kvaliteta zraka i ciljne vrijednosti kvaliteta zraka kao indikatori planiranja kvaliteta zraka u prostoru, te pragovi upozorenja i pragovi/granice uzbune za pravovremeno djelovanje u slučaju kratkotrajnih pojava nedozvoljeno zagađenog zraka.

Član 2.

Vrijednosti iz stava 1. ovog člana se utvrđuju za pojedina područja pri izradi prostornih i urbanističkih planova, izrade programa toplifikacije i prometa, mogućeg unoąenja zagađujućih materija u prostor, izbor lokacije izvora zagađivanja i određivanje parametara ispusta (dimnjaka), a da prirodni sadržaji (ljudi, bljke i životinje) i izgrađena dobra ne budu ugroženi djelovanjem zagađujućih materija, kao i kod poduzimanja sanacionih mjera čiji je cilj zaštita zdravlja ljudi, ekosistema i izgrađenih sadržaja od djelovanja zagađujućih materija u ambijentalnom zraku.

Ove vrijednosti se ne primjenjuju na zatvoreni prostor radnog mjesta, gdje radi radno sposobni (zdrav) dio stanovništva i gdje je izloženost zagađenom zraku znatno kraća – samo jedna četvrtina godiąnjeg fonda sati i gdje su dozvoljene za red veličina više vrijednosti od graničnih vrijednosti kvaliteta zraka -GV.

Ukoliko su vrijednosti kvaliteta zraka za datu zagađujuću materiju niže od vrijednosti graničnih vrijednosti kvaliteta zraka -GV, odnosno, ciljnih vrijednosti kvaliteta zraka- CV (zavisno od namjene prostora), postoji mogućnost unošenja novih zagađujućih materija u dati prostor.

Član 7.

Za ocjenu vrijednosti kvaliteta zraka područja koja se upoređuje sa graničnim vrijednostima kvaliteta zraka-GV, odnosno sa ciljnim vrijednostima kvaliteta zraka -CV, potrebno je posmatrati period od 1. januara do 31. decembra tekuće godine.

Za ocjenu trenda kvaliteta zraka, minimalni period praćenja je pet godina.

Izuzetno, kod mjerenja na osnovu pritužbe građana, period mjerenja može biti kraći.