Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Zenica i Kakanj upozoravaju svoje građane na opasnost od zagađenja zraka, a šta je s nama?

Najnovije informacije iz gradova našeg susjedstva govore o tome kako zvanične Općine i Zenica i Kakanj upozoravaju svoje građana zbog velike zagađenosti zraka. Poznato je da Visoko uz ova dva grada spada među najzagađenije gradove u ZDK, ali u Visokom zvanično građane niko ne upozorava o bilo čemu ili možda nema tog “zvaničnog Visokog” koje bi se brinulo o svojim građanima!? Ili su ti koji bi se trebali brinuti ipak zaokupljeni pitanjem usvajanja budžeta koji njima život znači u narednoj 2012. godini.

Operativni štab Općine Zenica proglasio je upozorenje građanima i privrednim subjektima u cilju poduzimanja odgovarajućih mjera zbog velike zagađenosti zraka.

– Tri sata uzastopno koncentracija sumpor dioksida prekoračila je 400 mikrograma po kubnom metru, što se smatra epizodom visoke zagađenosti zraka, stepena upozorenja, a nastupa stabilna vremenska situacija koja pogoduje rastu koncentracija zagađujućih materija u zraku – navodi se u obrazloženju ove odluke.

Privredni subjekti su dužni poduzeti sve mjera iz stepena upozorenja definisanih Operativnim planom interventnih mjera, a građani se upozoravaju da smanje boravak na otvorenom na području grada Zenice, posebno rizične grupe stanovništva.

…..

Zbog prekoračenja graničnih  vrijednosti sumpor dioksida i lebdećih čestica koje je zabilježila mobilna monitoring stanica Općine Kakanj i fiksna imisiona stanica locirana na Domu kulture, općinski načelnik Mensur Jašarspahić Suri, u svojstvu predsjednika Operativnog štaba Općine Kakanj za primjenu Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka na području ZDK, proglasio je, na osnovu zaključaka Štaba,  „EPIZODU PRIPRAVNOSTI”.

Odluka o proglašenju „EPIZODE PRIPRAVNOSTI“ donesena je i na osnovu činjenice da je Federalni hidrometeorološki zavod proglasio stabilnu vremensku situaciju karakterističnu po sporom pomjeranju atmosferskog pritiska, slabom vjetru i pojačanoj temperaturnoj inverziji koja bi se mogla zadržati u narednih 48 sati.

Operativni štab kojim rukovodi općinski načelnik Mensur Jašarspahić Suri apelira na stanovnike općine Kakanj da smanje kretanje na najmanju moguću mjeru, da izbjegavaju duži boravak i kretanje na otvorenom prostoru, posebno u blizini saobraćajnica u užem gradskom i prigradskom dijelu.

Apeluje se na smanjenje emisija iz ložišta i ostalih izvora (individualne kotlovnice snage do 250 kW) korištenjem ekološko prihvatljivijih energenata (drvo, plin, električna energija).

Od subjekata koji učestvuju u primjeni Plana interventnih mjera traži se hitno postupanje u skladu s internim interventnim planovima u cilju smanjena emisija iz proizvodnih postrojenja.

Općina Kakanj će izvršiti kontrolu svih kotlovnica (do 250 kW) koje emitiraju velike količine zagađujućih materija, te će vlasnike upozoriti na proglašenu epizodu pripravnosti, i shodno tome preporučiti korištenje ekološki prihvatljivijih energenata.

O prestanku „EPIZODE PPRIPRAVNOSTI“ javnost će biti blagovremeno obaviještena.