Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

SDA neće podržati prijedlog budžeta za 2012.g.

Zakon o budžetima Federacije Bosne i Hercegovine, član 3. stav 3. kaže: ”Izrada i izvršenje budžeta zasniva se na načelu zakonitosti, efikasnosti, ekonomičnosti i transparentnosti”.
Razmatrajući Prijedlog budžeta Općine Visoko za 2012. godinu, na sjednici Povjereništva OO SDA Visoko održanoj 28.12.2011. godine, ovaj organ je zaključio da isti ne zadovoljava niti jedan od pomenutih kriterija.
Stoga je SDA Visoko donijela odluku da Prijedlog budžeta Općine Visoko za 2012. godinu NE PODRŽI.
Cijeneći aktuelni politički trenutak mišljenja smo da bi prihvatanje ovog budžeta značilo zatvaranje očiju pred činjenicama. Ovakav Prijedlog budžeta je samo odraz sumornog stanja Visokog i personifikacija pogrešnog (nezakonitog, neefikasnog, neekonomičnog i netransparentnog) rukovođenja Općinom.
Usvojen, ovakav dokument predstavlja još jedan veliki korak Visokog unazad.
On znači dodatnu izolaciju, stagnaciju i zaostajanje u odnosu na okruženje, a za posljedicu nudi uzak ekonomski prostor i loš životni standard građana. Svojim glasanjem o ovom pitanju organ Općinskog vijeća, sve političke stranke i svaki vijećnik pojedinačno poslat će jasnu poruku o svom učešću i odgovornosti spram svega onoga što danas znači ”živjeti u Visokom”.
SDA ne želi davati doprinos raspoređivanju budžetskih sredstava po mjeri i interesu pojedinaca i pojedinaca usmjerenih isključivo i jedino ka očuvanju vlastitih pozicija i privilegija, a ne interesu svih građana i razvoju općine Visoko. Bez obzira na ishod glasanja o Prijedlogu budžeta Općine Visoko za 2012. godinu, izražavamo zadovoljstvo činjenicom da će politika Visokog konačno dobiti svoje lice i naličje, a stvarni odnosi stranaka i pojedinaca unutar ”političke scene” Visokog napokon postati vidljivi i oku običnog građanina.
Na toj liniji, a sve sa ciljem istinitog i blagovremenog informiranja građana objavljujemo i ovo saopćenje.

S poštovanjem.

mr. Hasan Prelić

Predsjednik Povjereništva

SDA Visoko