Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Dr.sc. Semir Osmanagić – vizije i konkretne mjere za uspješnu bh.ekonomiju

I – Strategija – koncizna, svakom razumljiva, zasnovana je na pet elemenata koji su unikatna komparativna prednost BiH:

 1. Voda
 2. Organska hrana
 3. Energija
 4. Mreža auto-puteva
 5. Turizam: vjerski i arheološki

1.1.  Voda je najznačajniji resurs XXI stoljeća u svijetu. Deficitaran je, zalihe voda do šest metara su iscrpljene, sada se koriste vode s 20 metara dubine u svijetu. Svi kontinenti će biti u manjku s vodom. BiH ima više od 50 različitih vrsta vode s obzirom na sastav minerala. Od uvoznika vode, BiH treba napraviti svoj brand i postati veliki izvoznik vode. Čitav proces će otvoriti nova radna mjesta: istraživanje izvora, laboratorijske analize, flaširanje i rad u pogonima, skladištenje, distribucija, prodaja i marketing. Cilj: izvoz od $ 300 mil. godišnje.

1.2.  Organska hrana je najskuplji proizvod budućnosti. Polovinu obradivih a napuštenih posjeda ponuditi u 30-to godišnji zakup razvijenim zemljama-uvoznicima hrane (na primjer Južna Koreja). Drugu polovinu-stimulisati potencijalne obrađivače grantovima i povoljnim kreditima. Zabraniti uvoz i uzgajanje GMO hrane .Cilj: izvoz od $ 1,2 mlrd.

1.3.  Proizvodnja energije zasnovana na vlastitim rersursima: ugalj (80 %) i voda (20%). Otvoriti nove pogone, ali vodeći računa o zaštiti okoline.. Cilj: sa $ 200 mil. godišnje danas, izvoziti $ 1,3 mlrd. u roku od tri godine.

1.4.  Tri auto-puta: (1) Bosanski Brod-Neum, (2) (Zagreb)-Bihać-Banja Luka-Doboj-Tuzla-(Beograd), (3) (Split)-Međugorje-Mostar-Trebinje-(Dubrovnik). Bazirati se na domaćoj građevinskoj operativi, domaćim projektantskim kućama i iskusnim domaćim građevinskim radnicima uključujući one koji se nezaposleni vraćaju iz Slovenije, Hrvatske, Njemačke. Građevinska industrija će za sobom povući zapošljavanje i proizvodnju u nizu drugih pratećih industrija građevinskog materijala, opreme, alata i sl. S tri auto-puta zemlja će biti privlačna posjetiocima s istoka, zapada i sjevera. Prihod s naplatnih rampi i objekata duž auto puta koristiti za daljnja ulaganja. Cilj: polovinu sredstava osigurati kreditima, a drugu polovinu samofinansirati.

1.5.  Turizam bazirati na dva unikatna bh. prioriteta: vjerski i arheološki. Posjetu Međugorju povećati s 1,2 mil. godišnje na 2 milona s naglaskom na prelazak sa tranzitnih turista na grupe koje organizovano ostaju u BiH duže vremena. Međugorje ponuditi kao lokaciju interreligijskog okupljana zbog poruka mira Bogorodice. Bosanska dolina piramida u Visokom je drugi prioritet i treba povećati broj turista sa nekoliko desetina hiljada turista godišnje na milion, a sve to izgradnjom turističke infrastrukture i ulaganjem u otkrivanje jedne strane Bosanske piramide Sunca i podgrađivanje podzemne mreže tunela. Ova turistička atrakacija će privući dovoljno turista koji će posjećivati i ostale arheološke i ekološke lokacije u BiH. Cilj: $ 2 mlrd.

 

II – Korupcija

 1. Osnovati Ured za antikorupciju od dobro plaćenih profesionalaca koji će provjeravati provođenje svakog finansijskog angažmana na nivou vladinih institucija. Ured će odgovarati Parlamentu, a jedini pretpostavljeni je premijer. Ured će imati mogućnosti da provjerava sve vladine službenike uključivo premijerove finansijske aktivnosti.

III – Finansijski sistem

 1. Kurs – ostaviti fiksni kurs prema euru
 2. Devizne rezerve – na nivou od $ 6 mlrd. Ne dirati tokom dvogodišnjeg perioda
 3. Pedeset posto deviznih rezervi prebaciti u zlatne poluge što prije, 20% u srebro. Zadržati 30% u kombinaciji valuta: švicarski franak, euro, dolar, britanska funta.
 4. Osnovati jaku državnu banku za (1) strateške investicije te za (2) finansiranje malih i srednjih preduzeća
 5. Potpuna tajnost bankovnih računa, privatnih i privrednih, strožije nego u Švicarskoj, kako bi se privukao strani kapital

IV – Postojeći privredni subjekti

 1. Smanjiti poreze i doprinose na plaće sa 76% na 30%.
 2. Ukinuti rad na crno
 3. Ukinuti trgovinu na crno

V – Poslovno okruženje

 1. Osnivanje firmi učiniti najjednostavnijim u Evropi – za 24 sata, kroz poseban ured.
 2. Teritorij BiH proglasiti bescarinskom zonom
 3. Strane firme osloboditi plaćanja dijela doprinosa i poreza na period od dvije godine (uslovno, da se ne zatvore nakon tog perioda ostaviti depozit nakon prve godine)

VI – Ekologija

 1. Zabraniti daljnju sječu šuma.
 2. Trećinu teritorija (33%) proglasiti zaštićenim nacionalnim, ekološkim i arheološkim parkovima
 3. Zabraniti otvaranje pogona u oblasti „prljavih industrija”
 4. Uvesti postojećim fabrikama rigorozne kriterije za prečišćavanje otpada koji ide u vode i zrak. Pomoći im u nabavci sistema za filtriranje.

VII – Birokratija i nezaposleni

 1. Trenutno ukinuti dvije trećine radnih mjesta na svim nivoima vladinih institucija (općine, gradovi, kantoni, entiteti, država).
 2. Otpuštene radnike provesti kroz proces prekvalifikacije, treninga, doškolovavanja za nove strateške industrije
 3. Isto uraditi s radnicima na Birou (pola miliona nezaposlenih) i nakon treninga im ponuditi poslove, od onih s najnižim kvalifikacijama (građevinarstvo) do onih najskupljih (inžinjering, međunarodni marketing i prodaja, zaključivanje ugovora)
 4. Nakon tri ponuđena posla, nezaposleni gube pravo na naknadu i beneficije s Biroa ako ne prihvate posao.

VIII – Dijaspora

 1. Osnovati Ministarstvo za dijasporu s dva cilja: (1) privući vodeće stručnjake bh. porijekla u Vladu i ministarstva i (2) ući u zajedničke projekte s našim menadžerima u svijetu.

IX – Praćenje rezultata Projekta

 1. Osnovni ekonomski parametri se mogu kvantitativno pratiti: izvoz/uvoz, obim proizvodnje i uvoza, broj zaposlenih u novim industrijama, obim ulaganja, broj novoosnovanih firmi i sl.
 2. Tromjesečno predsjednik Vlade podnosi izvještaj Parlamentu i javnosti.

X – Cijena ovog Projekta

 1. Projekt je kombinacija srednjoročnih (5 godina) i dugoročnih kredita (20 godina) s gratis periodom od dvije godine, u ukupnom iznosu od $ 10 mlrd.. Godišnje se, nakon gratis perioda, može otplaćivati oko $ 1,1 mlrd. za glavnicu i kamate. Kroz saradnju sa strateškim partnerima na svih pet elemenata strategije prikupiti dodatnih $ 10 mlrd. u opremi, tehnologiji i kapitalu. Otplata: kroz proizvode i usluge.

XI Potencijalni strateški partneri

 

 1. MMF i Svjetska Banka
 2. SAD
 3. EU
 4. Njemačka
 5. Austrija
 6. Švicarska
 7. Rusija
 8. Saudijska Arabija
 9. Kuvajt
 10. UA Emirati
 11. Malezija
 12. Grupacija islamskih zemalja (Turska i zemlje Zaliva)
 13. Južna Koreja

 

Ovaj plan izlaska iz krize je poslovna ponuda („business plan”) za strateške partnere.

BiH ne traži pomoć, filantropiju, ili nepovratne kredite već nudi poslovni dugoročni paket uz redovnu otplatu s atraktivnim kamatama za ulagače.

Posted in BiH