Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Prijedlog budžeta za 2012.g. – 10.092.000 KM

Prijedlog budžeta za 2012.g. u iznosu od 10.092.000 KM razmatrat će vijećnici na sjednici zakazanoj za četvrtak, 29. decembra u 14.00 sati. Navedeni iznos planiranog budžeta veći je za 2,43 % u odnosu na 2011.g.,a dodatno se povećava ako se u obzir uzmu i prenesena sredstva namijenjena za aktivnosti arheoloških istraživanja i zaštite lokaliteta „Stari grad” u iznosu od 252.000 KM.

Novac će se u narednoj godini najviše trošiti na tekuće grantove te za plaće i naknade zaposlenih u općinskoj administraciji. Izdaci će biti povećani i zapošljavanjem jedne osobe u Centar za socijalni rad te kupovinom automobila za njihove potrebe. Oko dva miliona i sto hiljada KM bit će potrošeno za zimsko i ljetno redovno održavanje javnih površina, gradskog zelenila i odvoz smeća na deponiju Mošćanica u Zenici. Iz ovih će se sredstava finansirati i troškovi javne rasvjete, saobraćajne signalizacije, mrtvozorstva, prijevoza đaka i studenata, grijanje srednjih škola i dr. U 2012.g. će biti povećana izdvajanja za grijanje srednjih škola te za deminiranje – u skladu sa zahtjevima s javne rasprave.

Više novčanih sredstava, prema prijedlogu budžeta, dobit će KSC “Mladost” (15.000 KM), Zavičajni muzej (zaštita eksponata 4.000 KM), Općinska izborna komisija (20.000 KM), socijalne pomoći (14.000 KM), Likum (3.000 KM), Sportski savez (3.000 KM), zapošljavanje pripravnika (10.000 KM), Crveni križ (2.000 KM), udruženja građana (3.000 KM), i novi izdatak „Stipendije za nadarene studente“ (20.000 KM). Također planirano je i smanjenje od 3.000 KM granta za arheološka istraživanja.

Između ostalog, novci će se u 2012.g. trošiti nešto više za mjesne zajednice (5.000 KM) i za rekonstrukciju zgrade Zavičajnog muzeja (8.000 KM). Sredstva od 400.000 KM planirana su za vansudska poravnanja i sudska izvršenja za izmirenje obaveza prenesenih iz ranijeg perioda.

Izvanbudžetska sredstva su planirana u iznosu od 205.000 KM, a dolaze iz fondova za zaštitu okoline općine Visoko i ZDK.

 

Prema zaključku Općinske službe za privredu, budžet i razvoj, Prijedlog budžeta za 2012.g. planiran je u realno ostvarivim iznosima koji neće prouzrokovati stvaranje obaveza za naredni period.