Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

U cjelosti i bez rezerve poštovati stav – zaključak OV Visoko i lokalne zajednice: STOP Spalionici

Dana 19.12.2011. godine u prostorijama Općinske organizacije SDA Visoko održan je sastanak radne grupe u sastavu: Dinka Omanović, dr. Senad Karavdić i Sabahudin Čehajić, a u cilju pripreme i formulisanja zajedničkog stava za javnu raspravu zakazanu dana 20.12.2011. u Općini Visoko na temu davanja ocjene na Studiju o uticaju na okoliš postrojenja za termičku obradu otpada – spalionice u krugu firme „Prevent Leather Sarajevo“ d.o.o. Visoko.
Tom prilikom zaključeno je sljedeće:

1. Istrajati u zahtjevu da nadležne institucije zadužene za izdavanje potrebnih dozvola i mišljenja U CIJELOSTI I BEZ REZERVE poštuju stav/zaključak Općinskog vijeća Visoko, kao i stav lokalne zajednice.
2. Isto zahtijevati i od investitora „Prevent Leather Sarajevo“ d.o.o. Visoko.
3. Inicirati otvoren i transparentan dijalog svih zainteresovanih strana o pitanju zbrinjavanja otpada, a posebno otpada organskog porijekla s ciljem iznalaženja rješenja koje će na ekološki prihvatljiv način osigurati privredni razvoj općine Visoko.

Prilog: Zaključak OV Visoko od 31.3.2011. godine

Zaključak Vijeća:

“Općinsko vijeće Visoko nakon prezentacije Studije o procjeni utjecaja na okoliš – postrojenja za termičku obradu, a imajući u vidu stav građana općine Visoko, protivi se izgradnji postrojenja za termičku obradu – spalionice na  lokaciji  Topuzovo Polje, u krugu kompanije “Prevent Leather”d.o.o. Sarajevo uz obrazloženje da “Prevent Leather“ d.o.o. kao investitor nema povjerenje lokalne zajednice, jer do sada nije ispoštovao zakonske obaveze, naloge nadležnih inspekcija kao i zahtjeve Općine Visoko, a koji se odnose na zaštitu čovjekove okoline i otklanjanja neugodnih mirisa.

– Obzirom da projekat koji se vodi ne obuhvata kontrolu ulaza i izlaza u planiranu spalionicu od strane lokalne zajednice, te da se istim ne rješava problem zbrinjavanja dijela organskog otpada animalnog porijekla lokalne zajednice, Općinsko vijeće traži  da “Prevent Leather“ d.o.o. povuće svoj zahtjev za izdavanje okolinske dozvole kod nadležnog  federalnog ministarstva, te da u narednih godinu dana otkloni neugodne mirise i ponudi novi projekat zbrinjavanja svog otpada i organskog otpada animalnog porijekla općine Visoko.”

Članovi  Povjereništva SDA Visoko:

Dinka Omanović, vijećnica OV Visoko
Dr. Senad Karavdić, zastupnik Skupštine ZDK
Sabahudin Čehajić, vijećnik OV Visoko