Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Lažne dojave u školama

U toku 2010. godine na području iz nadležnosti Uprave policije MUP-a Zeničko-dobojskog kantona je evidentirano 16 anonimnih dojava o postavljanju eksplozivnih naprava i kako je utvrđeno od strane ovlaštenih službenika, u svim slučajevima se radilo o lažnim dojavama. Operativnim radom na terenu uspješno je zadokumentovano i rasvjetljeno 13 slučajeva anonimnih dojava, kojom prilikom je utvrđen identitet maloljetnih lica, za koja je utvrđeno da su izvršila lažnu dojavu, te su ista saslušana i protiv istih je dostavljen izvještaj Kantonalnom tužilaštvu Zenica zbog postojanja osnova sumnje da su počinila krivično djelo Lažno prijavljivanje iz člana 347. KZ FBiH.U toku 2011. godine evidentirana je 31 anonimna dojava o postavljenoj eksplozivnoj napravi i , kako je utvrđeno, u svim slučajevima se radilo o lažnim dojavama. Operativnim radom na terenu uspješno je zadokumentovano i rasvjetljeno 9 slučajeva anonimnih dojava gdje je utvrđen identitet maloljetnih lica, koja su takođe službenim izvještajem prijavljena Kantonalnom tužilaštvu Zenica zbog postojanja osnova sumnje da su počinila krivično djelo Lažno prijavljivanje.

Obzirom na veliki broj ovih dojava kao i na činjenicu da ovim radnjama pribjegavaju djeca odnosno učenici tih škola, koji na ovaj način pokušavaju izbjeći nastavne obaveze, kao i na otežano utvrđivanje ideniteta prijavitelja budući da se anonimni pozivi uglavnom upućuju sa mobilnih aparata koji koriste ulta kartice, čiji su vlasnici nepoznati, akuelne lažne dojave predstavljaju značajan problem kako za policijske službenike tako i za uprave škola i druge subjekte u zajednici. Nakon zaprimljenih dojava na lice mjesta izlaze policijski službenici te se pristupa evakuaciji osoblja i učenika, nakon čega ovlašteni službenici Odsjeka za kriminalističku tehničku i KDZ MUP-a ZE-DO kantona vrše pregled objekta i poduzimaju potrebne mjere i radnje iz svoje nadležnosti. Česte intervencije policijskih službenika kao i drugih službi koje se angažuju stvaraju dodatne troškove i posebno opterećuju službenike u vršenju redovnih poslova i zadataka. Pored toga, ove aktivnosti mogu izazvati kod djece osjećaj straha i nesigurnosti.U proteklom periodu u više navrata smo ukazivali na navedene činjenice te smo posebno ukazivali roditeljima na njihovu obavezu dužnog staranja o maloljetnim licima kao i na potrebu stalnog nadzora nad istim. Posebno smo isticali činjenicu da su ovakve radnje maloljetnika nezakonite, te da će policijski službenici ove Uprave u svim slučajevima kada utvrde da je maloljetnik izvršio lažnu dojavu o postavljenoj eksplozivnoj napravi, protiv istog nadležnom tužilaštvu dostaviti izvještaj zbog počinjenog krivičnog djela Lažno prijavljivanje.Budući da je evidentna tendencija povećanja broja slučajeva anonimnih dojava o postavljenim eksplozivnim napravama, u Upravi policije MUP-a Zeničko-dobojskog kantona je izvršena analiza svih zaprimljenih dojava te je izrađen Prijedlog mjera i radnji na suzbijanju navedene problematike, uključujući prijedlog smjernica koje bi bile osnova za postupanje uprava i menadžmenta osnovnih i srednjih škola na području općine Zenica, gdje je i izražen ovaj problem. U tom kontekstu, a u cilju realizacije mjera i radnji previđenih sačinjenim programom i planom, dana 09.12.2011. godine u prostorijama Uprave policije je održan sastanak, koji je otvorio policijski komesar Bečirović i na kojem su prisustvovali direktori srednjih škola sa područja općine Zenica i predstavnici Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona. Na održanom sastanku rukovodni službenici Uprave policije su prisutnim prezentirali podatke i parametre dobijene izvršenom analizom te su izneseni određeni prijedlozi i stavovi, nakon čega su zajednički usaglašene smjernice za postupanje policijskih službenika i uprava i uposlenika škola u slučaju zaprimanja anonimne dojave. U skladu sa usvojenim zaključcima, posebno je naglašeno da će policijski službenici u narednom periodu poduzimati pojačane aktivnosti na preveniranju, rasvjetljavanju i dokumentovanju lažnih dojava u osnovnim i srednjim školama na području općine Zenica, a u okviru tih aktivnosti će se od strane uprava i nastavnog osoblja škola informisati svi učenici o naznačenim aktivnostima a pored navedenog će se u školskim sredinama pojačati mjere kontrola učenika i poštivanja kućnog reda u školama i školskim sredinama.

Takođe je naglašeno da je neophodna kontiniuirana saradnja i komunikacija članova Uprave i menadžmenta škola sa policijskim službenicima, radi dostavljanja potrebnih informacija i svih saznanja a zbog dobrog poznavanja prilika i odnosa u školskim sredinama.