Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Spriječiti parkiranje na pješačkim stazama

Kako Vam je već poznato, Općina Visoko je nedavno okončala radove na izgradnji pješačkih staza u ulici Branilaca na dionici od Gradske apoteke do Vatrogasnog doma i kod Poslovnice Zavoda PIO/MIO. Ovim projektom obuhvaćena je totalna rekonstrukcija trotoara odnosno njihovo popločavanje, ugradnja novih visokih ivičnjaka i betonskih žardinjera, novih drvoreda, rasvjete, kako bi se građanima omogućilo što ugodnije kretanje šetnicom i spriječilo parkiranje motornih vozila na rekonstruisanim pješačkim površinama.

Svjedoci smo da se, i pored svega navedenog što smo uradili i investirali u poboljšanje urbanog izgleda grada Visoko, svakodnevno parkiraju motorna vozila na novoizgrađenim i rekonstruisanim pješačkim površinama posebno kod Doma zdravlja Visoko i Poslovnice PIO/MIO u neposrednoj blizini PU Visoko. Ovim postupcima nesavjesnih građana nanosi se velika šteta na novim betonskim pločama i ostaloj betonskoj galanteriji koja ne može podnijeti opterećenja motornog saobraćaja i na najbezobzirniji mogući način devastira sve lijepo što se izgradi u gradu Visoko.

Uvažena gospodo, tražim da se postupajući u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima koji uređuju ovu oblast i nadležnostima organa unutrašnjih poslova, i u saradnji sa našim Službama, maksimalno angažujete kako bi se spriječilo parkiranje i ostavljanje motornih vozila na trotoarima u ulici Branilaca i nastavak destrukcije javnih površina i općinske imovine.

S poštovanjem!
OPĆINSKI NAČELNIK VISOKO
Munib Alibegović, dipl.ing.arh.