Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Održan sastanak u Domu zdravlja

U visočkom Domu zdravlja sa poliklinikom održan je sastanak na kojem se razgovaralo o planu i programu nadzora sanitarno-higijenskog stanja na području ZDK-a. O planu su govorili predstavnici Kantonalnog zavoda za javno zdravstvo Zenica dr. Nermin Rondić i Samir Zahirović, a sastanku su prisustvovali i direktor Doma zdravlja sa poliklinikom iz Visokog prim. dr. Vasvija Šahinović, zatim pomoćnik direktora dr. Samir Travančić te epidemiolog dr. Zijada Smajlagić, kao i predstavnici JKP “Visočica” i Opštine Visoko.
Kako je istaknuto, realizacija navedenog plana je zacrtana u 2012. godini, a njime su obuhvaćeni svi problemi vezani za vodosnabdjevanje, otpadne vode, divlje deponije i druge deponije. Na sastanku su doneseni zaključci da nadzor nad gradskim vodovodom u okviru Zakona treba da vodi HES JU Dom zdravlja sa poliklinikom Visoko u saradnji sa KZJZ Zenica i JKP “Visočica”, kao i da se pod hitno nađe rješenje za problem pasa lutalica na području opšttne Visoko, kao i da se izvrši premještanje velikih kontejnera sa gradskih ulica u blizini škola i obdaništa i smještanje iza stambenih zgrada. Također, iskazana je i potreba za imenovanjem stalnog opštinskog sanitarnog inspektora.