Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Tako nam i treba kad smo bezlična masa – Prevent opet zakazao Javnu raspravu o Spalionici!

Na osnovu člana 61. i 62. Zakona o zaštiti okoliša (Službene novine Federacije BiH br. 33/03 i 38/09) Federalno ministarstvo za okoliš i turizam u saradnji s investitorom „Prevent Leather Sarajevo“ d.o.o. Visoko zakazuje

JAVNU RASPRAVU

o novoj Studiji o procjeni utjecaja na okoliš za industrijski objekat – Postrojenje za termičku obradu otpada – spalionica investitora „Prevent Leather Sarajevo“ d.o.o.

U postupku ocjene Studije o utjecaju na okoliš Federalno ministarstvo za okoliš i turizam obavještava i poziva javnost na raspravu o novoj Studiji koja će se održati dana 20. decembra/prosinca 2011, u 12.00 sati u Sali za sastanke Općine Visoko, ulica Alije Izetbegovića br. 50, Visoko .

Dnevni red:
1. Prezentacija zakonskog osnova u postupku izdavanja okolinske dozvole (predstavnik Federalnog ministarstva za okoliš i turizam)
2. Prezentacija Studije o procjeni utjecaja na okoliš (predstavnik konsultanta i investitora)
3. Pitanja, diskusija, odgovori i objašnjenja

Zainteresirani mogu dobiti Studiju na CD-u kod investitora; Visoko, Topuzovo polje bb, kod gospođice Mašnić Selme, tel: 032-730-869, 032-730-850, a može se pogledati u prostorijama Federalnog ministarstva za okoliš i turizam, Sarajevo, Maršala Tita br 9A/III, soba br 49, sektor za okolinske dozvole, odnosno na web-stranici ministarstva: www fmoit.gov.ba – link javne rasprave.

Studija o procjeni utjecajana okoliš – spalionica investitora „Prevent Leather Sarajevo“ d.o.o.

(http://www.fmoit.gov.ba/ba/clanak/649/