Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

FOTO: Sitna krađa balvani

Nakon što je Općinsko vijeće Visoko na osnovu člana 92. Poslovnika Općinskog vijeća Visoko donijelo zaključak na osnovu kojeg upućuje zahtjev za obustavu i zabranu sječe šume na području općine Visoko, a koju vrši JP Šumsko privredno društvo ZDK d.o.o. Zavidovići, a sve do donošenja novog zakona o šumama, prema našim informacija ne samo da nije obustavljena sječa šume na području općine Visoko, naprotiv, ona je i pojačana snagama udarne brigade sjekača iz PJ Kakanj. Važno je napomenuti da pomenuto javno preduzeće zvanično nije tražilo nikakvu općinsku saglasnost za radove koje vrši, iako shodno Uredbi o šumama Član 6. Stav 7. to je bilo obavezno uraditi. Drskost JP Šumskog privrednog društva ZDK d.o.o. Zavidovići je utoliko veća jer zvaničnim općinskim organima uopće nisu prijavili niti zvanično obavijestli bilo koga u Visokom o onome što rade u trenutku kada zvanična visočka politika, sa potpisom predsjedavajućeg OV Visoko Dalibora Tomičića, zahtijeva potpunu obustavu sječe šume sa šireg visočkog područja. Otprilike na dnevnoj osnovi JP Šumsko privredno društvo ZDK d.o.o. Zavidovići u Visokom eksploatiše 50m3 drvnih sortimenata, u ovom trenutku sječa se vrši na širem području Kondžila.

Podsjećamo, Visoko kao općina već dugo vremena ne ubire nikakva materijalna sredstva po ranijoj Uredbi o šumama, a koja iznosi 2% od ukupne prodaje drveta. Nova Uredba kaže da bi lokalna zajednica trebala ubirati 7% od prodaje, međutim prema nama poznatim podacima Visoko ne ubire sredstva po ovoj osnovi iako za to ima zakonsko pravo.