Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Nelegalno izgrađeni objekti legalno priključuju vodovod, kanalizaciju, električnu energiju, telefon, plin….

Duži vremenski period u cijeloj BiH prisutan je veliki problem – bespravne gradnje, a jedno od najčešće postavljanih pitanja odnosi se na činjenicu da vlasnici nelegalno izgrađenih objekata mogu dobiti sve priključke na instalacije vodovoda, kanalizacije, električne energije, toplovoda, gasovoda, telefona…  Stvari stoje ovako: Zakon o građenju ZDK je zaista dao mogućnost da onaj koji  gradi kuću ili poslovni objekat može, ukoliko je samo podnio zahtjev za legalizaciju objekta, ostvariti pravo na priključak na komunalnu mrežu, ali se radi o PRIVREMENOM PRIKLJUČKU koji važi do okončanja legalizacije.

Međutim, praksa je pokazala da investitori samo podnesu zahtjev za legalizaciju, na osnovu tog zahtjeva dobiju sve potrebne priključke, a nikada više se ne pojave u Općini kako bi izvršili plaćanje neophodnih naknada i izvršili legalizaciju objekata.

Bez obzira na to, pravo na komunalne usluge (priključci na instalacije vodovoda, kanalizacije, električne energije, toplovoda, gasovoda, telefona…) ostvaruju neodređeni period.

Međutim, trebali bi biti isključeni sa mreže bilo koje vrste jer su komunalna i druga društva obavezna korisnike isključiti sa svojih instalacija ukoliko korisnik, u roku od jedne godine, ne dostavi Rješenje o legalizaciji izgrađenog objekta ili ako investitor ne priloži dokaz da je postupak legalizacije i dalje u toku.