Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Akcija mještana Kalića vrijedna oko 10.000,00 KM

U subotu 12. novembra tekuće godine  u MZ Radovlje, mještani podružnice Kalići završili su prvu fazu radova na izgradnji infrastrukture kroz ovo naselje.

2009. godine su započeli sa prikupljanjem novčanih sredstava od mještana ovog sela za nabavku armirano-betonskih cijevi promjera od 500 do 300 mm, koje bi ugradili u postojeće otvorene kanale duž cijelog naselja, a time znatno proširili put u oba njegova smjera od Mejtaša ka Potoku i Mišanovićima u dužini od oko 800 metara.

Iste godine krenulo se sa ugradnjom većih profila cijevi uz angažman mašina i vlastitim radom seljana, da bi se 12.11.2011. godine konačno završio ovaj rad koji sa uloženim meterijalom i angažmanom mašinske operative košta oko 10.000,00 KM.

Završetkom ovih radova stvoreni su uvjeti za predstojeće asfaltiranje puta kroz ovu podružnicu, koji je prije dvije godine dobio  građevinsku dozvolu, odnosno uvršten je  u jedan od puteva koji će se finansirati iz sredstava Općine Visoko.  Postojeći asfalt širine tri metra je već dotrajao i na mnogo mjesta totalno uništen jer je rađen prije tridesetak godina, i finansiran je isključivo sredstvima samodoprinosa mještana Kalića.

Foto i tekst

Senad Goralija