Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Za bolju saobraćajnu sigurnost

Poštovani,

Komisija za ljudska prava, mlade i ravnopravnost spolova jučer je održala svoju redovnu 15. sjednicu na kojoj je raliziran zaključak sa 13. sjednice, a odnosi se na informaciju o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i bezbjednosti saobraćaja na području općine Visoko.

 

U saradnji sa policijskom stanicom općine Visoko, Komisija za ljudska prava, mlade i ravnopravnost spolova će uskoro pokrenuti višemjesečni projekat edukacije učenika, roditelja i nastavnika osnovnih škola sa područja općine Visoko. U prvoj fazi realizacije projekta bit će održana tribina u Velikoj sali Općine Visoko na kojoj će govoriti predstavnici policijske stanice Visoko, te na taj način učenicima, roditeljima i nastavnicima približiti ovu temu i problematiku s kojom se svakodnevno suočavamo.

Na sastanku je bio prisutan i inspektor Policijske stanice Visoko gospodin Elvedin Fišek koji je izrazio spremnost za realizaciju ovog projekta, koji bi podrazumjevao edukaciju o saobraćajnim pravilima, kriminalitetu, konzumiranju opojnih droga i drugih tema koje su bitne za ovaj vid edukacije.

Zaključeno je da će Komisija za ljudska prava, mlade i ravnopravnost spolova nakon realizacije prve faze projekta nastaviti pratiti i animirati rad saobraćajnih sekcija u osnovnim školama na području općine Visoko i tako nastojati da doprinese boljem razvoju ovog segmenta u društvu.

 

U nadi da ćete objaviti naše saopćenje, srdačno Vam se zahvaljujemo.

 

S poštovanjem.

 

 

P R E D S J E D N I K

Komisije za ljudska prava, mlade i ravnopravnost spolova

Admir Tatar, s.r.