Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Poziv vlasnicima privatnih šuma i šumskih zemljišta

Kantonalna uprava za šumarstvo Zeničko-dobojskog kantona, u okviru svojih redovnih aktivnosti, u saradnji sa vlasnicima privatnih šuma i šumskih zemljišta planira i pomaže pošumljavanje u privatnim šumama. Naime, svim vlasnicima privatnih šuma koji su zainteresovani i ispunjavaju uvjete za pošumljavanje njihovih parcela, Kantonalna uprava za šumarstvo obezbjeđuje projekte za izvođenje tih radova, potrebnu dokumentaciju i besplatan sadni materijal.

Međutim, tokom jesenje kampanje pošumljavanja 2011. godine, vlasnici privatnih parcela pokazali su izuzetno malu zainteresovanost tako da ni plan pošumljavanja privatnih parcela neće biti moguće ispuniti. Stoga, pozivamo sve vlasnike šuma i šumskih zemljišta da u toku zime podnesu zahtjeve za pošumljavanje kako bi proljetnom kampanjom bila obuhvaćena planirana površina. Sve informacije o pošumljavanju mogu se dobiti u odjeljenjima Kantonalne uprave za šumarstvo Zeničko-dobojskog kantona, koja se nalaze u Zenici, Olovu, Varešu, Visokom, Kaknju, Žepču, Zavidovićima, Maglaju i Tešnju.