Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Sindikat nezadovoljan Vladom

Predsjednik Sindikata Zeničko-dobojskog kantona (ZDK) Mirnes Isaković izrazio je uvjerenje da je narušen partnerski dijalog između Sindikata i Vlade Kantona, prije svega zbog ignorisanja stavova Sindikata prilikom donošenja Nacrta budžeta za 2012. godinu.

“Sindikat je još 23. septembra uputio Vladi ZDK prijedlog za organizovanje sastanka na kojem bi se razmatrala implementacija Zakona o platama i naknadama u organima vlasti Federacije BiH (FBiH), te projekcije budžeta za 2012. godinu, s aspekta socijalno-ekonomskog položaja zaposlenika, korisnika budžeta, ali od toga nije bilo ništa. Nakon osam godina, prvi put, Sindikat nije učestvovao u kreiranju kantonalnog budžeta i čini mi se da s druge strane nema dobre volje da rješavamo složeno stanje u kojem se nalazimo”, izjavio je Isaković.

Prema njegovim riječima, Sindikat je za naredni četvrtak sazvao novi sastanak sa predstavnicima Vlade ZDK, na kojem se očekuje aktueliziranje i rješavanje teškoća u socijalnom dijalogu.

S druge strane, premijer ZDK Fikret Plevljak ocijenio je da nema nikakvih posebnih problema u dijalogu Vlade ZDK i Sindikata budžetskih korisnika.

“Vlada vodi brigu o svim građanima kantona, a ne samo o korisnicima budžeta, a donošenje budžeta čista je zakonska obaveza Vlade i Skupštine. Nacrt budžeta za iduću godinu je na javnoj raspravi i nama su dobrodošle sve dobronamjerne i realne primjedbe i sugestije, uključujući i one od Sindikata budžetskih korisnika”, izjavio je Plevljak.

Predstavnici Sindikata budžetskih korisnika ZDK došli su na jučerašnje pregovore sa članovima Vlade, ali su odmah i napustili sastanak u znak protesta jer nisu konsultovani prilikom izrade Nacrta budžeta za iduću godinu.